mgr Aleksandra Kluczewska-Rupka

 1. Orzeczenia Światowej Organizacji Handlu w sprawie sporów handlowych między UE a Chinami, opublikowany w czasopiśmie pt. „Wiedza Obronna” (nr 3 /238/, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, ISSN 0209-0031), Warszawa 2011
 2. Prawo ustrojowe Unii Europejskiej – repetytorium, pod. red. B. Wojtyniaka i M. Pyki, wyd. WoltersKluwer, Warszawa 2011
 3. „Czy polskie uczelnie będą musiały zwrócić przyznane im dotacje?”- unijne prawo pomocy państwa a system finansowania szkół wyższych w Polsce , Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, dostępny na stronie internetowej: http://www.tbsp.pl/upload/IPP9.pdf
 4. Wielka kontra. Jak zapobiegać konfliktom w postępowaniu karnym i jak je rozstrzygać?, opublikowany Gazecie Wydziału Prawa i Administracji, październik 2012 r.
 5. The value of ESP for lawyers against the employment policy of the EU, opublikowany w Zeszytach Glottodydaktycznych Wydawnictwo UJ, Kraków 2012
 6. Uprawnienia krajowych organów ochrony konkurencji do wydawania „decyzji negatywnych” w świetle orzecznictwa TS UE (C-375/09 Prezes UOKIK vs. Tele 2 (Netia S.A.), wyd. At. Group
 7. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 24 marca 2011 r. C- 400/08, LEX/el 2012r.
 8. Egzekutor z banku, opublik. Gazecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, czerwiec 2012 r.
 9. Transboundary effects of the administrative act by the Court of Justice of the European Union, [w:] “Międzynarodowe aspekty prawa administracyjnego”, wydawnictwo TBSP UJ Słuchaczów Prawa UJ i Rady Kół Naukowych, Wydawnictwo At Group, Kraków 2011
 10. Europejski Nakaz Aresztowania w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, opublikowany w Gazecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (nr 1(3) /2011)
 11. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 9 września 2010r. C- 64/08, LEX/el 2012 r.