mgr Anna Składzień

  1. Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej a podejmowanie i wykonywanie zawodu notariusza w Polsce, Przegląd Prawa Publicznego 4/2012, s. 35-50.