mgr Maciej Płeszka

  1. Piotr Buława, Karolina Dacyl, Adam Doniec, Karolina Dorda, Agnieszka Gągalska, Anna Piestrak, Maciej Płeszka, Maciej Westfal (red.), Prawo Unii Europejskiej. Testy dla studentów, Warszawa 2007;
  2. High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy – the analysis of the Lisbon Treaty provisions, Yearbook of Polish European Studies vol. 13/2010, s. 81 – 107;
  3. Glosa do wyroku TS z dnia 1 kwietnia 2004 r., C-263/02 P, SIP LEX 2010;
  4. Glosa do wyroku TS z dnia 3 września 2008 r., w sprawach połączonych C-402/05 P i C 415/05 P, SIP LEX 2010;
  5. Glosa do wyroku SPI z dnia 23 października 2008 r., T-256/07, SIP LEX 2010;
  6. Glosa do wyroku SPI z dnia 12 grudnia 2006 r., T-228/02, SIP LEX 2010;
  7. Glosa do wyroku SPI z dnia 4 grudnia 2008 r., T-284/08, SIP LEX 2011;
  8. Glosa do wyroku TS z dnia 9 marca 1994 r., C-188/92, SIP LEX 2012;
  9. Glosa do wyroku TS z dnia 18 maja 1994 r., C-309/89, SIP LEX 2012;
  10. Glosa do wyroku TS z dnia 30 września 1982 r., C-242/81, SIP LEX 2012;