mgr Marcin Kiełbasa

 1. “Szczególne uprawnienia Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych w prawie polskim na tle rozwiązań prawa Wspólnoty Europejskiej” – artykuł opublikowany w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Zeszyty Prawnicze, nr 14/15 ([2008]), str. 133-159;
 2. „Diabelska alternatywa – czyli inwestor kontra fiskus w walce o zwolnienie podatkowe” (wspólnie z radcą pr. Beatą Kuczek-Maruta), artykuł opublikowany w: Małopolski Przegląd Nieruchomości, nr 4/2010, s. 68-69;
 3. „Zmiany w systemie koordynacji zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej” (wspólnie z apl. rad. Justyną Witas), publikacja on-line w Serwisie ABC Prawo Pracy, oraz w ramach modułów Systemu Informacji Prawnej Lex, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , Warszawa 2010;
 4. „Polska bez „złotej aspiryny”? Szczególne uprawnienia polskiego Skarbu Państwa przed unijnym Trybunałem” – artykuł opublikowany w: Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, vol. VIII, A.D. MMX, rok 8 (2010), str. 179-198;
 5. ‘Allotting Revenues from Gainful Sale of Real Properties in Poland towards Purchase of Real Properties in the EU – Unlawful Limitation Contained in Polish Law’ – artykuł opublikowany w: Almanach Międzynarodowej Konferencji ‘The milestones of law in the area of the Central Europe 2010’ [Míl’niky práva v stredoeurópskom priestore 2010] – Bratysława 2011, s. 1063-1072;
 6. ‚Civil Code. Kodeks cywilny. Przepisy dwujęzyczne’ – tłumaczenie polskiego Kodeksu Cywilnego, opublikowane przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. w formie książkowej, on-line (w module Lex Tłumaczenia), oraz w ramach modułów Systemu Informacji Prawnej Lex, Warszawa 2011.
  – dokonałem tłumaczenia z języka polskiego na język angielski trzech z czterech ksiąg Kodeksu, weryfikacji terminologii oraz nadzorowałem prace nad wersją końcową (przed korektą wydawniczą);
 7. ‘Civil Code. Kodeks cywilny. Przepisy dwujęzyczne’ – tłumaczenie zmian do KC wprowadzonych od maja 2011 r. (zmiany ujęte w Dz.U.2011.85.458 z 23.10.2011 r.; oraz Dz.U.2011.230.1370 z 28.04.2012 r.) – opublikowane w module on-line Lex Tłumaczenia oraz w ramach modułów Systemu Informacji Prawnej Lex, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., – sierpień 2012 r.;
 8. ‘The Internal Market Freedoms vs. Social Rights in the European Union law – a fragile balance or a weakness of the latter’s protection?’ – artykuł opublikowany w “Proceedings of the Electronic International Interdisciplinary Conference 2012”, ISSN: 1338-7871, ISBN 978-80-554-0551-3,  315-323, wrzesień 2012 roku;
 9. ‘The Patients’ Rights Directive – Promoting Patients´ Rights or Furthering Interest of the EU Member States’ – artykuł opublikowany w ‚The Proceedings of the International Summer School „Tantamount in Diversity”‚, ISBN 978-80-557-0412-8, s. 308-329, Banská Bystrica, grudzień 2012 roku;
 10. ‘Lineamenti di diritto dell’Unione europea’, R. Adam, A. Tizzano, Torino 2010 (2a edizione [Wydanie drugie]) – tłumaczenie jednej z najbardziej znanych książek włoskojęzycznych w zakresie prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej z języka włoskiego na język polski. Publikacja zostanie wydana drukiem (i w formie elektronicznej) najprawdopodobniej do końca 2013 roku przez Wolters Kluwer Polska S.A.
 11. „The Fundamental Freedoms versus the Right to Collective Action at the EU’s Internal Market” – artykuł opublikowany w “Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference”, Zilina 2013, ISBN: 978-80-554-0762-3, ISSN: 1338-7871; s. 161 – 166;
 12. „Transgraniczne korzystanie ze świadczeń opieki pozaszpitalnej w prawie unijnym” Unia Europejska.pl (dawne „Wspólnoty Europejskie), nr 3 (220) maj/czerwiec 2013, s. 25 – 34;
 13. „Świadczenia opieki pozaszpitalnej w Dyrektywie Parlamentu i Rady 2011/24/UE oraz w projekcie jej implementacji do prawa polskiego – krok wstecz dla pacjentów?”, Unia Europejska.pl (dawne „Wspólnoty Europejskie), nr 4 (221) lipiec/sierpień 2013, s. 40 – 47.
 14. „Transgraniczne usługi medyczne – kolejny krok wstecz dla polskich pacjentów?”, Gazeta Lekarska Premium, 11/2013, s. 71-77.