mgr Marta Godlewska

  1. „Pojęcie nadużycia prawa w prawie UE”. Część I, Europejski Przegląd Sądowy nr 6/2011, s. 24-29.
  2. „Pojęcie nadużycia prawa w prawie UE”. Część II, Europejski Przegląd Sądowy nr 7/2011, s. 4-12.