mgr Michał Kula

  1. Wybrane instytucje prawa karnego w Pięcioksięgu Mojżesza, Studenckie Zeszyty Prawnicze TBSP, 2001, z. 6, s. 59-68.
  2. Teoretyczne podstawy odpowiedzialności za usiłowanie przestępstwa, Studenckie Zeszyty Prawnicze TBSP, 2003, z. 9-10, s. 91-104.
  3. Europejska spółka akcyjna – czy rzeczywiście europejska?, Radca Prawny 5/2004, s. 52-62.
  4. Kara śmierci a prawo Unii Europejskiej (z uwzględnieniem traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy), Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce 2/2005, s. 25-27.
  5. Wybrane zagadnienie dotyczące przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy (w:) Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej, pod red. S. Dudzika, Kraków 2005, s. 437-450.
  6. Przyczynowość w prawie karnym. Próba analizy krytycznej, Kraków 2005, s. 183.
  7. Ewolucja III filaru UE, (w:) Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych, Warszawa 2006, pod red. A. Górski i A. Sakowicz, s. 23-50 (współautor A. Sołtysińska).