mgr Piotr Sitarek

  1. Polish Leniency Programme and its Intersection with Private Enforcement of Competition Law, “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” 2009, nr 2(2), s. 99 – 123 (wspólnie z Eweliną Rumak) [Pobierz PDF]
  2. Glosa do wyroku TS z dnia 20 września 2001 r. , C – 453/99, LEX/el 2009
  3. Odpowiedzialność dominującego przedsiębiorcy na rynku nowych technologii – uwagi na tle wyroku SPI z 17.09.2007 w sprawie T – 201/04 Microsoft Corp. v. Komisji WE, „Europejski Przegląd Sądowy” 2010, nr 2, s. 41 – 48
  4. Glosa do wyroku TS z dnia 10 lipca 2008 r., C – 413/06 P, LEX/el 2010
  5. Glosa do wyroku TS z dnia 6 kwietnia 1995 r., C – 241/91 P i C – 242/91 P, LEX/el 2010