mgr Robert Mężyk

  1. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 1990 r., C-106/89 Marleasing SA, LEX/el. 2011
  2. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2000 r., C-373/97 Dionysios Diamantis LEX/el. 2011
  3. „Działania Unii Europejskiej w obliczu kryzysu greckiego a poszanowanie zasady subsydiarności i suwerenności państw członkowskich” [w:] Unia Europejska: Zjednoczeni w różnorodności [red:] C. Mik, Wyd. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, s. 409-435