Seminaria 2018/19

Wykaz grup seminaryjnych w roku akad. 2018/19

z przedmiotu: Prawo Unii Europejskiej

Zapisy poprzez USOS


kierunek: PRAWO Stacjonarne

Dr hab. Monika Niedźwiedź
  • wtorek, o godz. 12.15 – 13.45, pok. 112, ul. Olszewskiego 2 – IV rok

Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu  9.10.2018 r.

  • poniedziałek, o godz. 8.30 – 10.00  – V rok

Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu  8.10.2018 r.

Prof.  dr hab. Sławomir Dudzik
  • wtorek, o godz. 15.00 – 16.30, pok. 130, ul. Olszewskiego 2 – IV rok
  • wtorek, o godz. 18.30 – 20.00, pok. 130, ul. Olszewskiego 2 – V rok

Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu  9.10.2018 r.


kierunek: ADMINISTRACJA stacjonarna drugiego stopnia

Prof.  dr hab. Sławomir Dudzik
  • wtorek, o godz. 16.45 – 18.15, pok. 130, ul. Olszewskiego 2 – I rok

Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 9.10.2018 r.