Dyżury Pracowników Katedry Prawa Europejskiego UJ we wrześniu 2017 r.

Prof. dr hab. Stanisław Biernat

27.09.2017 r. (środa),        godz. 9.30,   pok. 112, ul. Olszewskiego 2

dr Małgorzata Kożuch

19.09. 2017 r. (wtorek),            godz.  13.30 – 14.30, pok. 304, ul. Olszewskiego 2

dr Monika Niedźwiedź

26.09.2017 r. (wtorek),             godz. 10.00 -11.30,  pok. 301, ul. Olszewskiego 2

dr Monika Kawczyńska

14.09.2017 r. (czwartek),  godz. 16.00-17.00,   pok. 301, ul. Olszewskiego 2

20.09.2017 r. (środa),        godz. 11.00-12.00,   pok. 301, ul. Olszewskiego 2

Dr Aleksandra Sołtysińska – Łaszczyca

29.09.2017 r. (piątek), godz. 10.00-11.00, pok. 301, ul. Olszewskiego 2

Doktoranci:

Mgr Piotr Staszczyk

25.09.2017 r. (poniedziałek), godz. 11.00 – 12.00, pok. 100, ul. Olszewskiego 2