Egzamin z przedmiotu Prawo Unii Europejskiej

Ogłoszenie
Dla Studentów ADMINISTRACJI stacjonarnej i niestacjonarnej
w roku ak. 2017/18

Uprzejmie informujemy, że egzamin pisemny z przedmiotu  Prawo Unii Europejskiej odbędą się w następujących terminach:

Kierunek Administracja stacjonarna:

  • 18 czerwca 2018  r, o godz.  17.00, s. 219, ul. Olszewskiego 2
  • 26 czerwca 2018  r, o godz.  16.00, s. 223, ul. Olszewskiego 2
  • 4 września 2018  r, o godz.     9.00, s. 219, ul. Olszewskiego 2
  • 11 września 2018  r, o godz.   9.00, s. 219, ul. Olszewskiego 2

Kierunek Administracja niestacjonarna:

  • 16 czerwca 2018  r, o godz.     8.30, s. 6, ul. Olszewskiego 2
  • 23 czerwca 2018  r, o godz.     8. 30, s. 6, ul. Olszewskiego 2
  • 8 września 2018  r, o godz.      8. 30, s. 6, ul. Olszewskiego 2
  • 15 września  2018  r, o godz.   8. 30, s. 6, ul. Olszewskiego 2

Zapisy poprzez system USOS od kwietnia 2018 r.

Dr Monika Niedźwiedź
Katedra Prawa Europejskiego UJ