Kolokwium z prawa europejskiego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że kolokwium zaliczeniowe dla studentów kierunku Administracja z przedmiotu Prawo europejskie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 17.00 w s. 218 przy ul. Olszewskiego 2.

Monika Kawczyńska