Konferencja jubileuszowa Profesora Stanisława Biernata

PLAKAT

 

W dniu 6 czerwca 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UJ odbyła się konferencja jubileuszowa Profesora Stanisława Biernata, pt.:

Prawo publiczne w demokratycznym państwie prawnym

Informacje dotyczące  konferencji znajdują się w zakładce Konferencja Jubileuszowa.