Kontakt

Katedra Prawa Europejskiego

Wydział Prawa i Administracji UJ

ul. Olszewskiego 2
31-007 Kraków
tel. + 48 12 422 1033 wew. 1376

Indywidualne adresy e-mail pracowników i doktorantów

Sekretariat – pok. 117:

Elżbieta Karaś
tel. +48 12 663 1376,
e-mail: sekretariat@cicero.law.uj.edu.pl

Webmaster: Krzysztof Michałowski