Rekrutacja drużyny UJ do konkursu, który odbędzie się: w Paryżu, w dniach 2 – 7 lutego 2018 r.

 

Rekrutacja do drużyny Uniwersytetu Jagiellońskiego

na   13th ICC International Commercial Mediation Competition

Ogłaszam nabór do drużyny na konkurs mediacyjny,

który odbędzie się:  w Paryżu, w dniach 2 – 7 lutego 2018r.

Konkurs jest organizowany przez International Chamber of Commerce w Paryżu. Podczas konkursu studenci uniwersytetów z całego świata mierzą się ze sporami gospodarczymi, które rozwiązują polubownie z udziałem profesjonalnego mediatora. Sędziami w konkursie są renomowani specjaliści z obszaru prawa, mediacji i arbitrażu.

Konkurs przebiega wyłącznie w języku angielskim. Jest to okazja do poznania praktyków mediacji, a także sprawdzenia swoich umiejętności w międzynarodowym konkursie.

Więcej informacji pod adresem: www.iccwbo.org

Jeśli Pani/Pan czuje się na siłach w różnych formach negocjacji, jako mediator lub negocjator oraz biegle włada Pani /Pan językiem angielskim, zapraszam do aplikowania!

Równocześnie w I semestrze uruchomione są warsztaty przygotowujące do konkursu.

List motywacyjny po angielsku oraz CV w języku angielskim należy przesyłać do dnia

2 października 2017 roku na adres: mediation.uj@gmail.com

Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 4 października 2017 roku.

Szczegóły zostaną podane w mailach wysłanych do osób, które złożą aplikację.

Opiekunem drużyny jest dr Małgorzata Kożuch,
Katedra Prawa Europejskiego UJ, Centrum ARS UJ