Nagrody Ministra Nauki za wybitne osiągnięcia dydaktyczne

W dniu 26 listopada 2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za całokształt dorobku, za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne oraz za osiągnięcia organizacyjne 2014.

Pani Minister, prof. Lena Kolarska-Bobińska wręczyła nagrodę za wybitne osiągnięcia dydaktyczne Pani dr Małgorzacie Kożuch z Katedry Prawa Europejskiego UJ. Osiągnięcia te polegają na opiece nad drużynami studentów prawa naszego Wydziału odnoszącymi wielkie sukcesy w Międzynarodowym Konkursie Mediacyjnym w Sprawach Gospodarczych (ICC International Commercial Mediation Competition). W 2013 r. drużyna UJ wygrała VIII Międzynarodowy Konkurs Mediacyjny w Sprawach Gospodarczych w Paryżu.

Serdeczne gratulacje !

Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne indywidualne i zespołowe