Kontakt

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Jagielloński

Sekretariat:

Elżbieta Karaś

ul. Olszewskiego 2, pok. 117
31-007 Kraków

tel. 12-663-13-76
e-mail: sekretariat@cicero.law.uj.edu.pl

Sekretariat studiów czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 14.30 oraz w piątki podczas zjazdów w godz. 15.30 – 18.30.