Dr Agnieszka Kastelik-Smaza

  1. „Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a ochrona praw jednostki”, Wolters Kluwer, Warszawa 2010 / „Das Vorabentscheidungsverfahren aus der Sicht des individuellen Rechtsschutzes”, Nomos, Baden-Baden 2010 (opublikowane w jęz. polskim i niemieckim),
  2. „Polska może odpowiadać za zaniechania sądów”, Rzeczpospolita nr 76/2006, s. C4,
  3. „Pojęcie sądu w prawie polskim i europejskim a status izb morskich”, Państwo i Prawo nr 9/2006, s. 94-106,
  4. „Procedura pytań prejudycjalnych a ochrona praw jednostki”, w: „Pytanie prejudycjalne w orzecznictwie ETS. Funkcjonowanie procedury prejudycjalnej w Polsce” pod red. C. Mika, Toruń 2006, s. 155-169,
  5. „Konsekwencje naruszenia obowiązku skierowania pytania prejudycjalnego do ETS”, Europejski Przegląd Sądowy nr 2/2007, s. 24-31.