Dr Aleksandra Czekaj

  1. Sądownictwo polubowne, Jura, 2003, nr 9, s. 8-9.
  2. Konferencja Międzyrządowa 2003, Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA, 2004, nr 1, s. 1-3.
  3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ciosem wymierzonym w inwestycje budowlane, Lovells Warsaw Legal Bulletin, X. 2004, s. 6-9 (współautor)
  4. Glosa do orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Baumbast i R., Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego, Kraków, 2004, vol. II, s. 186 -203.
  5. Relacje duńskiego rządu z parlamentem w sprawach europejskich, Przegląd Sejmowy, 2006, nr 3, s. 59.
  6. Unijny instruktaż [nt. regulacji dotyczących HACCP], Cukiernictwo i Piekarstwo, 2006, nr 5, s. 81-82.