Dr Bogusław Srebro

  1. Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, Zakamycze, Kraków 2004 r., s. 244;
  2. Kierunki zmian w unijnym podatku VAT, Forum Doradców Podatkowych, styczeń 2004 r.;, s. 21-22
  3. Stawki podatku VAT – nowe podejście KE, Forum Doradców Podatkowych, czerwiec 2004 r., p. 17-18
  4. Głosowanie jednomyślne w Radzie Unii Europejskiej w świetle postanowień traktatu konstytucyjnego UE, [w:] S. Dudzik (red.), Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej, Zakamycze, Kraków 2005 r., s. 265-299