Prof. dr hab. Stanisław Biernat otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie

Z radością informujemy, że prof. dr hab. Stanisław Biernat otrzymał w dniu 19 maja 2015 r. tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie.

Od lewej: Prof. dr Walter Rosenthal Rektor Uniwersytetu w Jenie , Prof. dr hab. Stanisław Biernat, Prof. dr Walter Pauly Dziekan Wydziału Prawa. Foto: Jan-Peter Kasper

Od lewej: Prof. dr Walter Rosenthal Rektor Uniwersytetu w Jenie , Prof. dr hab. Stanisław Biernat, Prof. dr Walter Pauly Dziekan Wydziału Prawa. Foto: Jan-Peter Kasper

W wygłoszonych w trakcie uroczystości wystąpieniach zarówno Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Jenie Prof. dr Walter Pauly, jak i Prof. dr Johannes Masing (sędzia Związkowego Trybunału Konstytucyjnego i profesor prawa na Uniwersytecie we Freiburgu) podkreślali szczególne zasługi Profesora Biernata dla rozwoju nauki prawa administracyjnego, konstytucyjnego i europejskiego, jego ogromne zaangażowanie w rozwój polsko-niemieckiej współpracy naukowej, a także najwyższe uznanie, jakim cieszy się w prawniczych środowiskach naukowych w Europie.

Serdeczne gratulacje i wyrazy najwyższego uznania, Panie Profesorze od Pracowników i Doktorantów Katedry Prawa Europejskiego UJ.

Więcej informacji na stronie Wydziału Prawa i Administracji UJ: http://www.wpia.uj.edu.pl/