Uprzejmie informuję, że najbliższy dyżur Pana prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego odbędą się

15 stycznia  2018 r.    (poniedziałek)                          godz.  10.00 – 11.00

 

Seminarium IV r. 

15 stycznia  2018 r.    (poniedziałek)                          godz.  16.00 – 17.30

Seminarium IV r. 

15 stycznia  2018 r.    (poniedziałek)                          godz.  17.30 – 19.00

 

Konsultacje dla seminarzystów IV i V roku (po uprzednim uzgodnieniu mailowym)

15 stycznia  2018 r.    (poniedziałek)                          godz.   9.00 – 10.00

16 stycznia  2018 r.    (wtorek)                                    godz.   9.00 – 10.00

Uprzejmie informuję, że najbliższe dyżury  Pana prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego odbędą się

14 grudnia  2017 r.    (czwartek)                                godz.  18.00 – 19.00

15 grudnia  2017 r.    (piątek)                                     godz.  12.00 – 13.00

18 grudnia  2017 r.    (poniedziałek)                          godz.  10.00 – 10.30

 

Seminarium IV r. 

15 grudnia  2017 r.    (piątek)                                      godz.  9.00 – 10.30,  16.30 – 18.00

Seminarium V r.

15 grudnia  2017 r.    (piątek)                                      godz.  10.30 – 12.30, 15.00 – 16.30

 

Konsultacje dla seminarzystów IV i V roku (po uprzednim uzgodnieniu mailowym)

16 grudnia  2017 r.    (sobota)                                      godz.  9.00  – 12.00

17 grudnia  2017 r.    (niedziela)                                  godz.  9.00 – 11.00

18 grudnia  2017 r.    (poniedziałek)                            godz.  9.00 – 10.00

 

 

Dyżur Prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego

Uprzejmie informuję, że najbliższe dyżury  Pana prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego odbędą się

20 listopada  2017 r.    (poniedziałek)                                      godz.  11.00 – 12.00

21 listopada  2017 r.    (wtorek)                                                   godz.   9.00 – 10.00

 

Seminarium IV r. 

20 listopada  2017 r.    (poniedziałek)                                      godz.  16.30 – 18.00

Seminarium V r.

20 listopada  2017 r.    (poniedziałek)                                      godz.  18.00 – 19.30

 

Konsultacje dla seminarzystów IV i V roku (po uprzednim uzgodnieniu mailowym)

20 listopada  2017 r.    (poniedziałek)                                       godz.    9.00   – 11.00

21 listopada  2017 r.    (wtorek)                                                    godz.    9.00 – 10.00

 

Uprzejmie informuję, że najbliższe dyżury  Pana prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego odbędą się

4 listopada  2017 r.    (sobota)                                           godz.  18.00 – 19.00

6 listopada  2017 r.    (poniedziałek)                                   godz.  11.00 – 12.00

 

Seminarium IV r. 

6 listopada  2017 r.    (poniedziałek)                                   godz.  16.30 – 18.00

Seminarium V r.

6 listopada  2017 r.    (poniedziałek)                                   godz.  18.00 – 19.30

 

Konsultacje dla seminarzystów IV i V roku (po uprzednim uzgodnieniu mailowym)

5 listopada  2017 r.    (niedziela)                                   godz.  10.00 – 11.00

6 listopada  2017 r.    (poniedziałek)                              godz.    9.00   – 11.00

7 listopada  2017 r.    (wtorek)                                      godz.    9.00 – 10.00

Ogłoszenie w sprawie zajęć z prawa finansowego – PRAWO STACJONARNE

O g ł o s z e n i e
dla studentów  III, IV i V roku stacjonarnych studiów prawniczych
w sprawie wykładu, ćwiczeń i seminarium z prawa finansowego

Uprzejmie informuję, że Zakład Prawa Finansowego UJ będzie prowadził w roku akademickim 2017/2018  wykład, ćwiczenia i seminaria z prawa finansowego. Prawo finansowe należy do grupy przedmiotów podstawowych. Warunkiem podjęcia studiów w zakresie prawa finansowego jest złożenie egzaminu z pierwszej części prawa cywilnego lub z prawa administracyjnego.

Informacja o prowadzonych wykładach, ćwiczeniach i seminariach z prawa finansowego znajduje się na podstronie ZAJĘCIA.