Ogłoszenie w sprawie zajęć z prawa finansowego – PRAWO STACJONARNE

O g ł o s z e n i e
dla studentów  III, IV i V roku stacjonarnych studiów prawniczych
w sprawie wykładu, ćwiczeń i seminarium z prawa finansowego

Uprzejmie informuję, że Zakład Prawa Finansowego UJ będzie prowadził w roku akademickim 2017/2018  wykład, ćwiczenia i seminaria z prawa finansowego. Prawo finansowe należy do grupy przedmiotów podstawowych. Warunkiem podjęcia studiów w zakresie prawa finansowego jest złożenie egzaminu z pierwszej części prawa cywilnego lub z prawa administracyjnego.

Informacja o prowadzonych wykładach, ćwiczeniach i seminariach z prawa finansowego znajduje się na podstronie ZAJĘCIA.

Posted in Ogłoszenia.