Informacja o formach realizacji zajęć na odległość w ZPF UJ

Osoba prowadząca Przedmiot Sposób realizacji zajęć
Prof. Adam Nita Wykład z prawa finansowego

(Prawo stacjonarne)

 

 

 

Seminarium z prawa finansowego (IV rok Prawo stacjonarne)

 

 

 

Seminarium z prawa finansowego (V rok Prawo stacjonarne)

Przesłanie studentom mailem samodzielnie wykonanej prezentacji z podłożonym audio (komentarz głosowy).

 

Kontakt mailowy ze studentami, wyznaczenie studentom zadania polegającego na przygotowaniu referatu (prezentacji).  Poszczególne osoby przygotowują swoje wystąpienia w postaci slajdów i przesyłają do prof. A. Nity oraz koleżanek i kolegów z grupy seminaryjnej.

 

Korespondencja mailowa ze studentami. Studenci zobowiązani są do przesyłania fragmentów prac magisterskich. Prof. A. Nita odsyła przesłane teksty z komentarzem.

Prof. Bogumił Brzeziński Seminarium z prawa finansowego (Prawo stacjonarne) – V rok

 

Kontakt mailowy z grupą seminaryjną.

Studenci zobowiązani są do przesyłania fragmentów prac magisterskich. Prof. B. Brzeziński odsyła przesłane teksty z komentarzem. Wyznaczenie studentom zadań dodatkowych (fakultatywnych i obligatoryjnych) – np. napisanie glosy do wyroku w sprawie podatkowej (zestaw wyroków przesłany studentom), śledzenie w mediach informacji w sprawie stosowania przez władze instrumentów podatkowych, jakie mogą pomóc podmiotom gospodarczym w przetrwaniu kryzysu gospodarczego, itp.

Dr Anna Dumas Wykład Finanse publiczne i prawo finansowe (Administracja niestacjonarna)

 

Ćwiczenia Finanse publiczne i prawo finansowe (Administracja stacjonarna i Administracja niestacjonarna)

 

 

 

Seminarium (Administracja niestacjonarna)

 

 

Seminarium licencjackie (Administracja niestacjonarna)

 

 

Wykład Prawo finansowe i prawo podatkowe (Prawo Własności Intelektualnej)

Szczegółowa prezentacja, bądź tekst wykładu – przesłane studentom e – mailem, kontakt e – mail,

 

Przesyłanie studentom materiałów dydaktycznych (konspekty zagadnień objętych ćwiczeniami), przygotowanie i przesłanie e – mailem  kazusów, pytań i ich kontrola, kontakt e – mail,

 

Kontakt e – mail, konsultacja przesłanych e – mailem przez studentów tematów, planów prac magisterskich, wykazu literatury, fragmentów prac magisterskich,

 

Kontakt e – mail, konsultacja przesłanych e – mailem przez studentów tematów, planów prac licencjackich, wykazu literatury, fragmentów prac licencjackich,

 

Szczegółowa prezentacja, bądź tekst wykładu – przesłane studentom e – mailem, kontakt e – mail

Dr Paweł Kryczko Wykład z prawa finansowego (Prawo niestacjonarne)

 

 

Ćwiczenia z prawa finansowego

(Prawo niestacjonarne)

 

 

 

Ćwiczenia z prawa finansowego

(Prawo stacjonarne)

Przesłanie studentom mailem szczegółowej prezentacji wykładu do samodzielnego zapoznania, kontakt mailowy ze studentami.

 

Przygotowanie szczegółowych konspektów obejmujących zagadnienia objęte ćwiczeniami, przesyłanie konspektów systematycznie do studentów drogą mailową, kontakt mailowy ze studentami.

 

Przygotowanie szczegółowych konspektów obejmujących zagadnienia objęte ćwiczeniami, przesyłanie konspektów systematycznie do studentów drogą mailową, kontakt mailowy ze studentami.

Dr Jowita Pustuł Warsztat: Sporządzenie wniosków oraz pism procesowych w sprawach podatkowych

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia z prawa finansowego

(Prawo stacjonarne)

Kontakt mailowy ze studentami, wysyłanie studentom zadań do samodzielnego wykonania, przesyłanie studentom prezentacji lub innych materiałów do zapoznania (np. wzory pism). Sprawdzanie pism przygotowywanych przez studentów przesyłanych drogą mailową. Maile zwrotne do studentów z komentarzami i oceną przygotowanych pism. Wykorzystanie Microsoft Teams.

 

 

Przesłanie studentom materiałów dotyczących zagadnień objętych ćwiczeniami do zapoznania się wraz z linkami i zadaniami do wykonania (np. rozwiązanie kazusu, analiza przepisów pod kątem wskazanych zagadnień, przygotowanie odpowiedzi na pytania testowe, itp.). Stały kontakt mailowy ze studentami.   Wykorzystanie Microsoft Teams.

Dr Jerzy Serwacki Wykład: Finanse publiczne i prawo finansowe

(Administracja stacjonarna I stopnia)

 

 

Seminarium 1 roku (Administracja stacjonarna II stopnia)

 

 

Seminarium 2 roku (Administracja stacjonarna II stopnia)

 

 

 

Seminarium licencjackie 3 roku

(Administracja stacjonarna I stopnia)

Tekst wykładu zostanie przesłany do  studentów drogą mailową.

 

 


Korespondencja mailowa ze studentami, przesyłanie studentom zadań do opracowania – orzeczenia i kazusy do analizy.

 

Korespondencja mailowa ze studentami. Studenci zobowiązani są do przesyłania fragmentów prac. Prace są odsyłane studentom z komentarzem, poprawki w trybie „śledzenia zmian”.

 

Korespondencja mailowa ze studentami. Studenci zobowiązani są do przesyłania fragmentów prac. Prace są odsyłane studentom z komentarzem, poprawki w trybie „śledzenia zmian”.

Mgr Wiktor Podsiadło Ćwiczenia z prawa finansowego (Administracja I stopnia, stacjonarna). Ćwiczenia z prawa finansowego – stały kontakt mailowy ze studentami, ćwiczenia prowadzone za pomocą aplikacji Microsoft Teams w formie wideokonferencji.

 

Posted in Ogłoszenia.