Dyżury 2018/19

prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński – p. 114a, ul. Olszewskiego 2
(konkretne daty i godziny dyżurów będą podawane w odrębnych ogłoszeniach)

dr hab. Adam Nita, prof. UJ – wtorek, godz. 12.00 – 12.45, p. 114a

dr Anna Dumas – piątek, godz. 11:30 – 12.30, p. 114a

dr Paweł Kryczko – poniedziałek, godz. 12.00 – 13.00, p. 115

dr Jowita Pustuł – czwartek, godz. 9.00 – 9.45, p. 114b

dr Jerzy Serwacki – środa, godz. 13.00 – 14.00, p.115

W czasie sesji i w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych dyżury odbywają się zgodnie z odrębnymi indywidualnymi ogłoszeniami.