Zajęcia prowadzone w roku akad. 2017/18

PRAWO STACJONARNE (III, IV, V rok studiów)

Uprzejmie informujemy, że Zakład Prawa Finansowego UJ w roku akademickim 2017/2018 prowadzi wykład, ćwiczenia i seminaria z prawa finansowego. Prawo finansowe należy do grupy przedmiotów podstawowych. Warunkiem podjęcia studiów w zakresie prawa finansowego jest złożenie egzaminu z pierwszej części prawa cywilnego lub z prawa administracyjnego.

Prawo finansowe – Wykład

Wykład z prawa finansowego będzie prowadzony w semestrze zimowym i letnim, w łącznym wymiarze 60 godzin, we wtorki  w godz. 18.30 – 20.00 w Auli A + B, ul. Krupnicza 33 a.

Pierwszy wykład odbędzie się w dniu 3 października 2017 r.

Prawo finansowe – Ćwiczenia

Ćwiczenia z prawa finansowego będą prowadzone w semestrze zimowym i letnim w łącznym wymiarze 60 godz. (2 godz. tygodniowo) w następujących terminach:

Poniedziałek I dr Paweł Kryczko godz. 13.15 – 14.45 s.314 ul.Olszewskiego 2
Środa II dr Paweł Kryczko godz. 8.00 – 9.30 s.302 ul.Olszewskiego 2
Środa III dr Paweł Kryczko godz. 9.45 – 11.15 s.302 ul.Olszewskiego 2
Środa IV dr Paweł Kryczko godz. 11.30 – 13.00 s.314 ul.Olszewskiego 2
Czwartek V dr Jowita Pustuł godz. 9.45 – 11.15 s.314 ul.Olszewskiego 2
Czwartek VI dr Jowita Pustuł godz. 11.30 – 13.00 s.315 ul.Olszewskiego 2
Czwartek VII dr Jowita Pustuł godz. 16.45 – 18.15 s.314 ul.Olszewskiego 2
Piątek VIII dr Anna Dumas godz. 11.30 – 13.00 s.314 ul.Olszewskiego 2

Ćwiczenia rozpoczną się od dnia 9 października 2017 r.
Zgłoszenia na ćwiczenia z prawa finansowego będą przyjmowane  w systemie USOS.

Prawo finansowe – Seminaria magisterskie

Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

Seminarium magisterskie z prawa finansowego dla studentów IV i V  roku prowadzone przez prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego odbywać się będzie według ustalonego ze studentami harmonogramu.

Prof. dr hab. Adama Nita

 • V rok – wtorek, w godz. 16.45 – 18.15 w sali 114, ul. Olszewskiego 2.
 • IV rok – wtorek w godz. 15.00 – 16.30 w sali 114. ul. Olszewskiego 2.

Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 10 października 2017 r.
Zapisy na seminarium będą przyjmowane w systemie USOS.


ADMINISTRACJA STACJONARNA

Uprzejmie informujemy, że Zakład Prawa Finansowego UJ będzie prowadził w roku akademickim 2017/2018  wykład, ćwiczenia, seminaria z finansów publicznych i prawa finansowego.

Finanse publiczne i prawo finansowe – Wykład

Wykład z finansów publicznych i prawa finansowego będzie prowadzony w semestrze letnim i zimowym , w łącznym wymiarze 60 godzin, we wtorki w godz. 12.30 – 14.00 w s. 219, ul. Olszewskiego 2.

Pierwszy wykład odbędzie się w dniu 3 października 2017 r.

Finanse publiczne i prawo finansowe – Ćwiczenia

Ćwiczenia z finansów publicznych i prawa finansowego będą prowadzone w semestrze zimowym i letnim w łącznym wymiarze 60 godz.  w następujących terminach:

wtorek mgr Marija Holutiak-Pękalska godz. 18.30 – 20.00 s. 315, ul Olszewskiego 2
czwartek dr Anna Dumas godz. 15.00 – 16.30 s. 314, ul.Olszewskiego 2

Ćwiczenia rozpoczną się w dniu 10 października 2017 r.
Zgłoszenia na ćwiczenia  będą przyjmowane za pośrednictwem internetu w systemie USOS.

Seminaria – Administracja II stopnia

dr Jerzy Serwacki

 • I rok
  – środa w godz. 11.30 – 13.00 w sali 115 ul. Olszewskiego 2.
  Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 11  października 2017 r.

 • II rok
  – wtorek w godz. 14.15 – 15.45 w sali 115 ul. Olszewskiego 2. – I grupa
  – środa w godz. 14.00 – 15.30 w sali 115 ul. Olszewskiego 2. – II grupa
  Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 10 października 2017 r.

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PODATKOWE