Krakowskie Sympozjum Prawa Podatkowego

V.Sympozjum.prawa.podatkowegoW dniach od 11 do 13 października 2015 r. odbyło się, zorganizowane przez Zakład Prawa Finansowego UJ, V Krakowskie Sympozjum Prawa Podatkowego „Nauka, Edukacja, Praktyka”. W konferencji brali udział przedstawiciele nauki prawa podatkowego oraz teorii prawa z ośrodków akademickich Polski i Republiki Czeskiej, a także sędziowie Naczelnego Sadu Administracyjnego. W trakcie trzydniowych obrad zaprezentowano referaty poświęcone aktualnym problemom prawa podatkowego oraz zagadnieniom jego dydaktyki.  Wystąpienia te stały się podstawą dyskusji i umożliwiły formułowanie ocen istniejących, a także postulowanych rozwiązań prawnych.

Jesteśmy wdzięczni Can-Pack S.A. za wsparcie finansowe, bez którego nie byłoby możliwe zorganizowanie tej interesującej i potrzebnej konferencji.