header image
START arrow ZESPÓŁ arrow Pracownicy arrow Prof. zw. dr hab. Wojciech Pyzioł
Prof. zw. dr hab. Wojciech Pyzioł PDF Drukuj

Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przewodniczący Rady i arbiter Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Arbiter ad hoc Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.  Ekspert w pracach ustawodawczych oraz autor opinii eksperckich w procesach legislacyjnych.

Profesor Wojciech Pyzioł specjalizuje się w prawie gospodarczym prywatnym, w szczególności w prawie bankowym, prawie spółek, prawie papierów wartościowych, a także w prawie handlowym i prawie energetycznym.

Profesor Wojciech Pyzioł jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego od 1973 r. Tytuł naukowy profesora nauk prawnych uzyskał w 1997 r., w 2003 r. został mianowany profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor był promotorem czternastu prac doktorskich oraz recenzentem pięciu rozpraw habilitacyjnych.

Profesor Wojciech Pyzioł jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym rozdziałów w Systemach Prawa Prywatnego, komentarzy (m.in. do kodeksu spółek handlowych, prawa bankowego, prawa energetycznego, kodeksu handlowego), monografii, artykułów, glos oraz podręczników akademickich. Do wybranych publikacji Profesora należą m.in.:

W. Pyzioł, Rozdz. III. Czeki, w: System Prawa Prywatnego. Tom 18. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, wyd. 3, Warszawa 2016, s. 337-418.

W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, wyd. 2, Warszawa 2016.

W. Pyzioł, Rozdz. V. Pożyczka, Rozdz. VII. Depozyt nieprawidłowy, Rozdz. VIII. Umowa rachunku bankowego, w: System Prawa Prywatnego. Tom 8. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, pod red. J. Panowicz-Lipskiej, wyd. 2, Warszawa 2011.

W. Pyzioł (red i współautor.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008.

W. Pyzioł, Umowa rachunku bankowego, Kraków 1997.

W. Pyzioł, Umowa o kredyt bankowy, Kraków 1986.

Ostatnia aktualizacja ( Friday, 16 December 2016 )
Goście on - line
Aktualnie jest 2 gości online
Administrator