header image
START arrow ZESPÓŁ arrow Pracownicy arrow Prof. dr hab. Mirosław Stec
Prof. dr hab. Mirosław Stec PDF Drukuj

stopień/tytuł naukowy : profesor nauk prawnych
stanowisko: profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
funkcje w Katedrze
: profesor
inne funkcje w UJ: kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
funkcje poza UJ
: profesor w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu w Białymstoku, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, redaktor naczelny „Finansów Komunalnych”, członek kolegiów redakcyjnych: „Kwartalnika Prawa Prywatnego”, „Samorządu Terytorialnego” i „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych”
specjalizacja naukowa: prawo handlowe, w szczególności prawo przewozowe, a także ustrojowe prawo administracyjne. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym kilku monografii („Umowy czarterowe w transporcie lotniczym” 1988, „Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w przesyłce. Geneza, charakter prawny, granice. Studium prawnoporównawcze” 1993, „Umowa przewozu w transporcie towarowym” 2005), współautor VII tomu Systemu Prawa Prywatnego „Prawo zobowiązań - część szczegółowa” (2004) oraz kilku podręczników z zakresu prawa handlowego, w tym „Prawa gospodarczego prywatnego” 2005; wspó?autor reformy ustroju terytorialnego państwa z 1997 r. („Ustrojowy model województwa w unitarnym państwie demokratycznym” Samorząd Terytorialny 1997 nr 8-9) i projektów ustaw w tym zakresie.

Ostatnia aktualizacja ( Tuesday, 12 December 2006 )
Goście on - line
Aktualnie jest 2 gości online
Administrator