Zaprzysiężenie sędziego MTK – prof. Piotra Hofmańskiego
 
 
Wieści z MTK – Uroczystość zaprzysiężenie prof. P. Hofmańskiego
 
 
 
Program Konferencji „Model dualistyczny czy dwa modele”
 
 
Wyniku egzaminu z przedmiotu „Postępowanie w sprawach nieletnich” z dnia 19 lutego 2015 r.
 
Wyniki egzaminu MAPK z 23 lutego 2015 r.
 
 
 
Model dualistyczny czy dwa modele
 
Reforma Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego