Profesor PIOTR HOFMAŃSKI sędzią MTK
 
 
Ogólnopolska Konferencja Studencko – Doktorancka „Sąd, oskarżyciel, oskarżony – triumwirat procesu karnego” 10-11 grudnia 2014 r.
 
 
Wyniki egzaminu z Procesu karnego 27 listopada 2014 r.
 
 
 
 
Wyjście do zakładu karnego – 4 grudnia 2014 r.
 
 
Noc z procedurą karną – 20 XI 2014 r.
 
 
Wyjście do sądu karnego – 4 grudnia 2014 r.