Wyniki egzaminu MAPK
 
 
 
Reforma Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego
 
KONKURS przedmiotowy z KPK
 
 
 
 
Pouczenia w postępowaniu karnym
 
 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
 
Profesor PIOTR HOFMAŃSKI sędzią MTK
 
 
Materiały na Postępowanie w sprawach nieletnich
 
 
Ogólnopolska Konferencja Studencko – Doktorancka „Sąd, oskarżyciel, oskarżony – triumwirat procesu karnego” 10-11 grudnia 2014 r.