Seminarium o intertemporalnych zagadnieniach nowelizacji
 
Planowane proseminarium III roku
 
dyżury w czerwcu
 
 
Ile kontradyktoryjności, ile konsensualizmu – sprawozdanie
 
Referat prof. Josepha Hoffmanna
 
Egzamin w wyjątkowej formie ustnej
 
Referat mgr. Pawła Dębowskiego – 16 V 2015 r.
 
 
ZAPOWIEDŹ:  Seminarium o międzyczasowych zagadnieniach nowelizacji Kodeksu postępowania karnego – aktualizacja
 
Seminarium interdyscyplinarne 16 maja 2015 r.
 
ZAPOWIEDŹ: DYSKUSJA PANELOWA w Polskiej Akademii Nauk
 
 
Referat 14 maja 2015 – mgr Mariana Dzyndra (Uniwersytet Lwowski)
 
Wspólne seminarium doktorskie Katedry Postępowania Karnego i Zakładu Prawa Finansowego – zapowiedź