Program Konferencji „Model dualistyczny czy dwa modele”
 
 
Wyniku egzaminu z przedmiotu „Postępowanie w sprawach nieletnich” z dnia 19 lutego 2015 r.
 
Wyniki egzaminu MAPK z 23 lutego 2015 r.
 
 
 
Model dualistyczny czy dwa modele
 
Reforma Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego
 
 
III Forum Karnistyczne – zapis video
 
Wyniki egzaminu MAPK
 
Studencka Konferencja Karnoprocesowa 2015
 
KONKURS przedmiotowy z KPK
 
 
Studencka Konferencja Karnoprocesowa 2015