Katedra Prawa Rolnego UJ
Katedra
> Katedra > Katedra

Dane o Katedrze

Katedra Prawa Rolnego
ul. Olszewskiego 2, 
31-007 Kraków

pok. 217 i 311

tel. (012) 422-10-33 w. 1390
tel. (012) 663-13-90
fax: (012) 431-23-35


Sekretariat Katedry

pok. 214

tel. (012) 422-10-33 w. 1353

Sekretariat przyjmuje strony w godzinach: 1000 - 1300.