Katedra Prawa Rolnego UJ
pracownicy
> Katedra > Pracownicy

Pracownicy Katedry Prawa Rolnego:
 • dr hab. Elżbieta Kremer, prof. UJ - p.o. Kierownika Katedry 
 • prof. dr hab. Aleksander Lichorowicz (przeszedł na emeryturę)
 • dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, prof. UJ - Adiunkt
 • dr Paweł Blajer – Adiunkt
 • dr Andrzej Perzyna - Asystent

Doktoranci:
 • mgr Celina Augustyn
 • mgr Ewelina Ciągło
 • mgr Kamila Duda
 • mgr Kalina Iracka
 • mgr Aneta Makowiec
 • mgr Elżbieta Zwolak
Sekretariat:
 • mgr Maria Kochan
Sekretariat przyjmuje strony w godzinach: 1100 - 1300.