Katedra Prawa Rolnego UJ
wterminy
> Wykłady > Terminy

Terminy wykładów w roku akademickim 2018/19


SEMESTR ZIMOWY:


Prawo rolne
dla studentów kierunku prawo stacjonarne

- czwartek: godz. 1445-1700, s. 219, ul. Olszewskiego 2
Prowadzenie: dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, prof. UJ, dr Paweł Blajer

Prawo rolne
dla studentów kierunku prawo niestacjonarne

- w soboty podczas wyznaczonych zjazdów: godz. 1630- 1930, s. 110 (d. Przewiązka), ul. Św. Anny 6
Prowadzenie: dr Paweł Blajer

Prawo rolne dla studentów kierunku administracja stacjonarna
- czwartek: godz. 900-1115, s. 13, ul. Olszewskiego 2
Prowadzenie: dr Paweł Blajer

Prawo rolne dla studentów kierunku administracja niestacjonarna
- w soboty podczas wyznaczonych terminów zjazdów: godz. 1115-1415, s. 315, ul. Olszewskiego 2
Prowadzenie: dr Paweł Blajer
Gospodarka nieruchomościami dla studentów kierunku administracja stacjonarna
- poniedziałek: godz. 800-1015, s. 218, ul. Olszewskiego 2
Prowadzenie: dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, prof. UJ

Gospodarka nieruchomościami
dla studentów kierunku administracja niestacjonarna

- w piątek podczas wyznaczonych terminów zjazdów: godz. 8.00-11.15, s. 218, ul. Olszewskiego 2
Prowadzenie: dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, prof. UJ