Strona główna » Aktualności»Nabór do 20. Edycji Szkoły Prawa Niemieckiego 2016/17

 
 

Nabór do 20. Edycji Szkoły Prawa Niemieckiego 2016/17

 

Szanowni Państwo,

poniżej podajemy zasady naboru do 20. Edycji Szkoły Prawa Niemieckiego 2016/17.

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Prawa Niemieckiego UJ w roku akademickim 2016/2017 jest znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2.

Zapisy do udziału w 20. Edycji SPN UJ będą przyjmowane od 01.07.2016 do 30.09.2016 drogą elektroniczną na adres: spn@uj.edu.pl (w formie krótkiego zgłoszenia zawierającego dane kandydata: imię i nazwisko, nr pesel, nazwę uczelni, kierunek studiów, rok studiów oraz skan zaświadczenia/certyfikatu o znajomości j. niem.). Dodatkowo absolwenci studiów prawniczych proszeni są o dołączenie skanu dyplomu ukończenia studiów, natomiast studenci prawa spoza UJ proszeni są o dołączenie zaświadczenia o odbywaniu studiów prawniczych.

1) Semestr zimowy: PRAWNICZY JĘZYK NIEMIECKI (2 PKT. ECTS)
Terminy kursu:  9 spotkań plus egzamin/sobota, Pałac Larischa, ul. Bracka 12, sala 200, II piętro

Do poszczególnych ćwiczeń wymagane będzie przygotowanie z zakresu materiału podanego przez wykładowcę.
Zajęcia prowadzić będzie lektor j. niemieckiego mgr Zofia Luranc-Mądry.

Do udziału w zajęciach prowadzonych w semestrze letnim SPN UJ zostaną dopuszczeni słuchacze zgodnie z limitem 30 osób według rankingu ocen. Ponadto informujemy, iż od roku akademickiego 2013/14 zdany egzamin z Prawniczego Języka Niemieckiego upoważnia do kontynuacji nauki w ramach SPN UJ na 2. semestrze wyłącznie w tym samym roku akademickim.

2) Semestr letni: WSTĘP DO PRAWA NIEMIECKIEGO (18 PKT. ECTS)
Prowadzący: profesorowie z uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji
Terminy: 12 spotkań od połowy stycznia 2017 r. /w piątki popołudniu i soboty przedpołudniem – wykłady, w poniedziałki – ćwiczenia, w czwartki  - kolokwia. Dokładne terminy wykładów zostaną podane do końca października 2017 r.

Udział w SPN UJ jest bezpłatny. Zachęcamy i zapraszamy do skorzystania z naszego programu!

SPONSORAMI SPN UJ są m.in.: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), Kancelaria KKG.

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.