Strona główna » Aktualności»Ważna informacja w sprawie naboru do Szkoły Prawa Niemieckiego

 
 

Ważna informacja w sprawie naboru do Szkoły Prawa Niemieckiego

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami, pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych udziałem w Szkole Prawa Niemieckiego, iż:

1) Wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 może być udokumentowana certyfikatem instytucji niemieckich (TestDaF, Goethe-Institut), Jagiellońskiego Centrum Językowego lub innej szkoły językowej, poświadczającej ukończenie kursu językowego (zakończonego egzaminem) na poziomie B2.

2) Jeśli ktoś z Państwa nie posiada ww. certyfikatu, ale może udokumentować znajomość języka niemieckiego na poziomie B2, uzyskaną w inny sposób, należy umówić się na rozmowę kwalifikacyjną z lektorem DAAD, panem Przemysławem Roguskim (roguski@sddr.org). Celem tej rozmowy będzie weryfikacja poziomu znajomości języka.

3) W razie dużej ilości zgłoszeń, wymagającej dokonania selekcji kandydatów, zastrzegamy sobie prawo do wyboru w pierwszej kolejności tych kandydatów, którzy posiadają certyfikat znajomości języka niemieckiego w podanej w punkcie 1 formie.

4) Osoby, które chcą wziąć udział w Szkole Prawa Niemieckiego w roku akademickim 2016/17, ale które nie będą mogły uczęszczać na kurs „Prawniczy Język Niemiecki” ze względu na wyjazd zagraniczny (Erasmus), mogą złożyć wniosek do Pełnomocnika Dziekana ds. Szkoły Prawa Niemieckiego, pana prof. Krzysztofa Oplustila, o warunkowe zwolnienie z kursu PJN i dopuszczenie do egzaminu językowego, po udokumentowaniu studiów zagranicznych. Warunkiem przyjęcia na drugi semestr pozostaje zaliczenie egzaminu z Prawniczego Języka Niemieckiego z wynikiem powyżej wymaganego minimum.

5) Przypominamy, iż ze względu na reogranizację działań Biura Szkoły Prawa Niemieckiego, biuro jest czynne podczas dyżuru pana Przemysława Roguskiego (WT, 12-13), zaś wszystkie zapytania można kierować drogą mailową na adresy koordynatorów Szkoły, pani Aleksandry Romanowskiej (akr.romanowska@uj.edu.pl) oraz pana Przemysława Roguskiego (roguski@sddr.org).

Mamy nadzieję, że te informacje wyjaśniają podstawowe pytania i zachęcamy do udziału w naborze do Szkoły Prawa Niemieckiego WPiA UJ!

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.