Kierownictwo

 

Pełnomocnicy ds. Szkoły Prawa Niemieckiego

Prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil

Krzysztof_OplustilDr hab. nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Polityki Gospodarczej, kierownik Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Od października 2015 r. jest Pełnomocnikiem Dziekana WPiA UJ ds. Szkoły Prawa Niemieckiego.

Doktorat z zakresu polskiego i niemieckiego prawa spółek obronił w 2000 r. na Uniwersytecie Ruperta i Karola w Heidelbergu (promotor: prof. dr Peter Hommelhoff). W 2002 r. został laureatem ufundowanej przez Fundację im. Alexandra von Humboldta nagrody im. Sofji Kowalewskiej. W latach 2002-2005 był pracownikiem naukowym w Instytucie Niemieckiego i Europejskiego Prawa Spółek i Prawa Gospodarczego Uniwersytetu w Heidelbergu. Od. 2010 r. pracownik Kancelarii Sejmu RP w Biurze Analiz Sejmowych na stanowisku główny specjalista ds. legislacji. Członek Zespołu ds. reformy prawa spółek przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w latach 2003-2006, 2010-2013 i 2015 r. Autor licznych publikacji, w tym monografii, z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego oraz prawa europejskiego.

***

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter-Christian Müller-Graff

Foto Prof. Müller-GraffJest profesorem zwyczajnym w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, prawa europejskiego i analizy porównawczoprawnej na Uniwersytecie w Heidelbergu oraz dyrektorem Instytutu Niemieckiego i Europejskiego Prawa Gospodarczego i Prawa Spółek. Pełni funkcję rzecznika Europejskiego Kolegium Doktoranckiego „Transformacja systemowa i integracja gospodarcza w łączącej się Europie” Uniwersytetów w Heidelbergu, Krakowie i Moguncji, a także pełnomocnika Rektora Uniwersytetu im. Ruprechta Karola w Heidelbergu ds. partnerstwa z Uniwersytetem Jagiellońskim. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter-Christian Müller-Graff jest również dyrektorem Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Szkoły Polskiego Prawa Gospodarczego UJ ze strony Uniwersytetu w Heidelbergu. W roku 2011 otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

***

Prof. Dr. Udo Fink

Foto Prof. Dr. FinkHabilitacja w 1996 roku na uniwersytecie w Kolonii u Prof. Dr. Hartmuta Schiedermaira. W latach 1996 – 2000 był profesorem prawa publicznego, prawa międzynarodowego publicznego, w szczególności międzynarodowego prawa gospodarczego na uniwersytecie w Getyndze. Od 2000 roku jest kierownikiem Katedry Prawa Publicznego, Prawa Międzynarodowego Publicznego, Prawa Europejskiego i Międzynarodowego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji, a od 2011 roku zastępcą dyrektora Mogunckiego Instytutu Mediów. Profesor Dr. Udo Fink jest wieloletnim wykładowcą na studiach podyplomowych „Integracja Europejska” Instytutu Europejskiego Uniwersytetu Kraju Saary; w 2011 roku był wykładowcą Lewis & Clarke Law School w Portland w stanie Oregon. Od 2002 roku Profesor Dr. Udo Fink jest dyrektorem Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego z ramienia Uniwersytetu w Moguncji.