O Nas

 

maius7Szkoła Prawa Niemieckiego przekazuje studentom i absolwentom Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych polskich uczelni obszerną wiedzę z zakresu podstaw prawa niemieckiego i jego europejskiego kontekstu. Szczególny nacisk kładziemy na przekazanie studentom praktycznych doświadczeń niemieckiego systemu prawnego w procesie integracji europejskiej i ich naukowe opracowanie.

Wiedza przekazywana w Szkole Prawa Niemieckiego daje studentom solidne podstawy do kontynuacji nauki na studiach podyplomowych, ubiegania się o praktyki i rozpoczęcia kariery zawodowej w niemieckim obszarze językowym oraz instytucjach europejskich. Tym samym SPN wspomaga drogę wysoko zmotywowanych młodych polskich prawników do działalności europejskiej i przyczynia się do rozwoju europejskiej kultury prawnej poprzez zbliżanie doświadczeń dwóch bliskich sobie systemów prawnych. Poprzez rozpowszechnianie wiedzy o kulturach prawnych Polski i Niemiec i ich europejskim kontekście, SPN wspiera wzajemne zrozumienie i pojednanie między Polakami a Niemcami i przygotowuje młodych prawników do przyszłych zadań w swych krajach na rzecz zjednoczonej Europy.

Szkoła Prawa Niemieckiego opiera się na współpracy trzech uniwersytetów – Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ruprechta Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji – i jest finansowana przez sponsorów instytucjonalnych i prywatnych.