Uniwersytety partnerskie

 

Uniwersytet Jagielloński

novum1

Założony w 1364 r. dekretem króla Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Jagielloński (wtedy pod nazwą Studium Generale) jest po Pradze najstarszym uniwersytetem w Europie Środkowej. Od początku swego istnienia kształcił on polskie i europejskie elity i zalicza w swój poczet wielu sławnych wychowanków  jak np. Mikołaj Kopernika, Jana III Sobieskiego czy Karola Wojtyłę.

W 2013 r. Uniwersytet Jagielloński jest drugą co do wielkości – po Uniwersytecie Warszawskim – i zarazem najlepszą uczelnią w Polsce. Oferta edukacyjna jest uniwersalna i obejmuje zarówno nauki ścisłe, jak i kierunki humanistyczne.

Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu

uni_heidelberg_1

Założona w 1386r. Ruperto Carola jest najstarszym uniwersytetem w Niemczech i jednym z wiodących uniwersytetów w Europie. Liczne wyróżnienia w programach ekscelencji oraz wysokie pozycje w międzynarodowych rankingach potwierdzają wyśmienitą markę uniwersytetu w przestrzeni naukowej i badawczej. W edukacji studentów i promowaniu wybitnych młodych naukowców uniwersytet w Heidelbergu stawia na zorientowaną na badania naukę oraz świetnie strukturyzowane kształcenie doktorantów.

Ruperto Carola jest uniwersytetem uniwersalnym, którego oferta edukacyjna obejmuje nauki humanistyczne, prawne, jak również nauki ścisłe i medyczne. Uniwersytet stawia przy tym na rozwijanie nowych dziedzin i kierunków, współpracę interdyscyplinarną oraz ścisłą współpracę ze społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym.

Łącząc tradycję z przyszłościowymi koncepcjami naukowymi w badaniach i dydaktyce, Ruperto Carola z dumą może twierdzić, iż kształtuje przyszłość. Od 1386 roku.

Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji

Gutenberg

Z ponad 37 tyś. zapisanych studentów Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji (JGU) jest w pierwszej dziesiątce największych niemieckich uniwersytetów. Oferta edukacyjna obejmuje 84 kierunki i 219 programów studiów, w tym 95 programów typu Bachelor, 101 typu Master oraz 6 kierunków dodatkowych.

Założony za czasów Gutenberga w roku 1477, uniwersytet został ponownie otwarty – po 150-letniej przerwie – w 1946 roku. Do dziś uniwersytet wierny jest ideałom patrona: promowaniu i implementowaniu nowoczesnych idei; pomnażaniu wiedzy, by poprawić warunki życia ludzi i ich dostęp do edukacji; codziennemu przekraczaniu blokujących nas barier.

JGU jest międzynarodowym uniwersytetem badawczym o światowej reputacji. Tę reputację zawdzięcza zarówno wybitnym naukowcom, jak i wyśmienitym wynikom badań w naukach ścisłych, medioznawstwie i dziennikarstwie oraz naukach historycznych i kulturowych.

Międzynarodową pozycję uniwersytetu podkreśla również wydział prawa i ekonomii. Liczne kontakty badawcze, programy magisterskie z prawa obcego dla niemieckich studentów, programy LL.M. dla cudzoziemców umieszczają wydział prawa w samym centrum międzynarodowych kontaktów naukowych.

Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”

Akademia Kijowsko-Mohylańska (po ukraińsku: Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА)) wywodzi się z założonego w 1632 r. przez ówczesnego metropolitę kijowskiego Piotra Mohyłę Kolegium i jest tym samym najstarszą uczelnią Ukrainy. Zamknięta podczas rewolucji październikowej w 1918 r., została ponownie otwarta po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę w 1991 r. Dzisiaj Akademia Kijowsko-Mohylańska należy do wiodących uczelni Ukrainy. Dzięki dobrym kontaktom zagranicznym i profesjonalnej kadrze Akademia Kijowsko-Mohylańska kształci przyszłe ukraińskie elity wedle międzynarodowych standardów.