Szkoły Praw Obcych na UJ

 

Koncepcja Szkoły Prawa Niemieckiego UJ dała początek współpracy akademickiej z wieloma innymi krajami. Przy Wydziale Prawa i Administracji UJ w Krakowie powstały w międzyczasie:

- Szkoła Prawa Francuskiego (we współpracy z Uniwersytetem w Orleanie),

- Szkoła Prawa Amerykańskiego (we współpracy z Uniwersytetem Katolickim Ameryki w Waszyngtonie),

- Szkoła Prawa Austriackiego (we współpracy z Uniwersytetem w Wiedniu) oraz

- Szkoła Prawa Ukraińskiego (we współpracy z Akademią Kijowsko-Mohylańską oraz Uniwersytetem Lwowskim im. Iwana Franki).

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego powołał także Szkoły Prawa Polskiego na Ukrainie (we Lwowie i w Tarnopolu) oraz na Litwie (w Wilnie).

Przy Wydziale Prawa i Administracji UJ działa także: od 2003 roku Niemieckojęzyczna Szkoła Prawa Polskiego, tzw. Program GoEast współorganizowany z zaprzyjaźnionymi Uniwersytetami w Heidelbergu i Moguncji oraz od 2008 roku  podyplomowe studia Polskiego Prawa Gospodarczego dla prawników zagranicznych, tzw. Niemieckojęzyczny program LL.M.

W roku akademickim 2010/2011 Wydział Prawa i Administracji UJ podpisał umowy z trzema partnerami ukraińskimi tj. Kijowem, Lwowem oraz Tarnopolem umożliwiające studentom z Ukrainy studia gościnne w ramach Szkół Praw Obcych UJ w Krakowie.