Wstęp do prawa niemieckiego

 

Semestr letni: WSTĘP DO PRAWA NIEMIECKIEGO (18 PKT. ECTS)

Do udziału w zajęciach prowadzonych w semestrze letnim SPN UJ zostaną dopuszczeni słuchacze zgodnie z limitem 30 osób według rankingu ocen. Ponadto zdany egzamin z „Prawniczego języka niemieckiego” upoważnia do kontynuacji nauki w ramach SPN UJ w semestrze letnim wyłącznie w tym samym roku akademickim.

22. Edycja SPN UJ

Harmonogram wykładów 2019

1. 11.-12.01.2019Einführung in das deutsche Zivilrecht

Prof. Dr. Christian Hattenhauer / dr Michał Brożyna, LL.M. (Bochum)

2. 18.-19.01.2019, Staatsorganisationsrecht

Dr. Ines Gillich / dr Przemysław Roguski, Mag. iur. (Dublin)

3. 01.-02.03.2019, Vertragliche Schuldverhältnisse, insb. Kaufrecht

Prof. Dr. Peter Huber / dr Michał Brożyna, LL.M. (Bochum)

4. 08.-09.03.2019, Europarecht

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter-Christian Müller-Graff / dr Przemysław Roguski, Mag. iur. (Dublin)

5. 15.-16.03.2019, Grundrechte

Prof. Dr. Friederike Wapler / dr Przemysław Roguski, Mag. iur. (Dublin)

6. 22.-23.03. 2019, Deutsches und europäisches Gesellschaftsrecht

Prof. Dr. Roman Guski / dr Michał Brożyna, LL.M. (Bochum)

7. 29.-30.03.2019, Kreditsicherungsrecht

Prof. Dr. Andreas Piekenbrock / Kamil Korn, LL.M. (Heidelberg)

8. 05.-06.04.2019, Die Falllösungsmethode im Zivilrecht 

Prof. Dr. Markus Stoffels / Klaudia Kamińska-Kiempa, LL.M. (Heidelberg)

9. 12-13.04.2019, Verwaltungsrecht

Prof. Dr. Wolfgang Kahl / Tymon Wilk

10. 26.-27.04.2019, Arbeitsrecht

Dr. Sonja Kokott / Klaudia Kamińska-Kiempa, LL.M. (Heidelberg)

11. 10.-11.05.2019, Strafrecht

Prof. Dr. Volker Erb / dr Grzegorz Bogdan

12. 17.-18.05.2019, Wirtschaftsrecht

Prof. Dr. Friedemann Kainer / Anna Gągorowska

13. 14.06.2019, egzamin ustny
      
 15.06.2019, Abschlussveranstaltung

Harmonogramy ubiegłych edycji SPN są dostępne tu: