Studia w Niemczech

 

Logo_University_of_HeidelbergDzięki umowie między wydziałami prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji ukończony kurs Szkoły Prawa Niemieckiego UJ może zostać zaliczony polskim studentom jako pierwszy semestr heidelberskiego/mogunckiego programu LL.M.

 Przyjęte rozwiązanie skraca okres odbycia studiów LL.M. na niemieckiej uczelni o jeden semestr. Stanowi także szansę dla absolwentów Szkoły Prawa Niemieckiego w Krakowie – będących jednocześnie absolwentami 5–letnich studiów magisterskich na kierunku prawo – na zdobycie uznanego w świecie niemieckiego dyplomu. Związane jest to z minimum 3-miesięcznym pobytem naukowym w Niemczech, uczestnictwem w zajęciach oraz napisaniem i obroną pracy magisterskiej w języku niemieckim.

jgu_logo_kasten - KopieOd 2010 roku Szkoła Prawa Niemieckiego dysponuje stypendiami DAAD zapewniającymi pobyt w Niemczech w ramach studiów LL.M. Najważniejsze kryterium przyznania takiego stypendium stanowi ocena końcowa z kursu w Krakowie. Jest to nowy czynnik motywujący i aktywujący uczestników kursu do jeszcze większego zaangażowania w naukę.