Stypendia

 

Szkoła Prawa Niemieckiego UJ przyznaje rocznie 8-10 pięciomiesięcznych stypendiów dla najlepszych absolwentów na studia LL,M. w Heidelbergu lub Moguncji w ramach 3. etapu niemieckojęzycznego programu studiów „Prawo w Niemczech”. Wszyscy absolwenci SPN UJ, pragnący kontynuować edukację w ramach niemieckojęzycznego programu studiów „Prawo w Niemczech” na naszych uniwersytetach partnerskich, mogą ubiegać się o stypendium.

Świadczenia stypendialne:

  • Okres: 5 miesięcy
  • Kwota: 750 euro miesięcznie
  • Zwrot kosztów podróży do 200 euro (na podstawie faktur)

Wymagania:

  • Ukończenie kursu rocznego Szkoły Prawa Niemieckiego UJ
  • Ukończenie studiów prawniczych na uczelni wyższej w Polsce

Terminy składania wniosków:

  • 15 grudnia na wyjazd w semestrze letnim
  • 20 czerwca na wyjazd w semestrze zimowym

W celu złożenia wniosku o przyznanie stypendium prosimy przesłać maila wraz z wypełnionym drukiem „Registrierung_LLM_KR„ na adres spn@uj.edu.pl oraz roguski@sddr.org.

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium na studia LL.M. nie zastępuje złożenia wniosku o przyjęcie na studia LL.M. w Heidelbergu lub Moguncji. O przyjęcie na studia należy się ubiegać samodzielnie oraz bezpośrednio na naszych uniwersytetach partnerskich po otrzymaniu potwierdzenia o przyznaniu stypendium na studia na konkretnym uniwersytecie. Uniwersytety w Heidelbergu oraz Moguncji rezerwują dla absolwentów SPN UJ po trzy miejsca na semestr.

Dalsze informacje otrzymacie Państwo na stronach internetowych uniwersytetów w Moguncji oraz Heidelbergu. Ponadto prosimy zwrócić uwagę na następujące dodatkowe informacje dla absolwentów SPN UJ o studiach LL.M. na naszych uniwersytetach partnerskich.