Polsko-niemieckie seminaria 1998-2008

 

W latach 1998 – 2008 odbyło się 20 polsko-niemieckich seminariów dla studentów z Polski i Niemiec przygotowanych pod opieką profesorów i asystentów partnerskich uniwersytetów (Kraków-Heidelberg-Moguncja) finansowanych przez Fundację im. Roberta Boscha. Seminaria dotyczyły następujących zagadnień:

(1) Prawo zabezpieczeń kredytowych (06.-09.11.1998 , Moguncja)

(2) Prawo spółek (17.-20.04.1999, Kraków)

(3) Prawo budowlane (10.-14.11.1999, Moguncja)

(4) Prawo nieruchomości (06.-09.05.2000, Kraków)

(5) Prawo upadłościowe (23.-26.11.2000, Heidelberg)

(6) Reforma niemieckiego prawa zobowiązań (21.-24.04.2001, Kraków)

(7) Prawo energetyczne (10.-13.05.2001, Heidelberg)

(8) Prawo europejskie (16.-19.03.2002, Kraków)

(9) Prawo mediów (09.-12.01.2003, Moguncja)

(10) Europejska struktura bezpieczeństwa (28.06.-01.07.2003, Kraków)

(11) Europejska spółka akcyjna (11.-14.12.2003, Heidelberg)

(12) Ochrona dóbr kultury na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej (06.-09.03.2004, Kraków)

(13) Europejskie prawo pracy (18.-21.11.2004, Moguncja)

(14) Europejskie prawo ochrony środowiska (02.-05.06.2005, Heidelberg)

(15) Europejskie prawo gospodarcze prywatne (03.-06.11.2005, Kraków)

(16) Stosunki zagraniczne Wspólnoty Europejskiej oraz Unii Europejskiej (01.-05.03.2006, Zakopane)

(17) Prawo karne gospodarcze (06.-10.10.2006, Moguncja)

(18) Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec wschodnioeuropejskich państw demokratycznych chęt­nych do akcesji (14.-16.06.2007, Kraków)

(19) Europejska i międzynarodowa unifikacja prawa prywatnego (31.01.-01.02.2008, Moguncja)

(20) Prawo energetyczne (19.-23.11.2008, Heidelberg)