Witamy na stronie Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego

Pałac Larischa

Katedra powstała w marcu 1990 pod pierwotną nazwą Studium Samorządności Społecznej UJ, jako jednostka międzywydziałowa powołana w celu kształcenia kadr administracji samorządowej w ramach dwuletnich Otwartych Studiów Administracji Samorządowej W 1993 roku została włączona pod swoją dotychczasową nazwą w strukturę Wydziału Prawa i Administracji UJ jako jednostka prowadząca pierwotnie czterosemestralne Studia Administracji Samorządowej (dla osób z wykształceniem średnim) i trzysemestralne Podyplomowe Studia Administracji Publicznej (dla osób z wykształceniem wyższym). Od roku 2000 z chwilą przekształcenia studiów administracji samorządowej w trzyletnie studia licencjackie w zakresie administracji, jednostka została przekształcona w samodzielny Zakład Prawa Samorządu Terytorialnego, by w roku 2007 uzyskać status Katedry. Katedra nadal prowadzi roczne (dwusemestralne) Podyplomowe Studia Administracji Publicznej.

Główne kierunki badań naukowych i działalności dydaktycznej: samorząd terytorialny we współczesnym świecie; ustrój samorządu w Polsce; historia samorządu terytorialnego i innych form samorządowych; zarządzanie wspólnotami lokalnymi i regionalnymi; czynniki rozwoju lokalnego i regionalnego.