XII Seminarium KPST

Uczestnicy 11 Seminarium KPST przed Collegium Novum

Program XII seminarium naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego UJ „Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny”

11 października 2018 – Aula Collegium Novum

I SESJA moderator: prof. dr hab. Mirosław Stec

II SESJA moderator: prof. dr hab. Piotr Tuleja

12 października 2018 – Hotel Radisson Blu

III SESJA, moderator: prof. dr hab. Tadeusz Włudyka

IV SESJA, moderator: prof. dr hab. Stanisław Pieprzny

Koszt uczestnictwa w Seminarium wynosi 500,00 zł i obejmuje udział w obradach wraz z materiałami konferencyjnymi, przerwach kawowych oraz obiadach serwowanych w Hotelu Radisson Blu w Krakowie. Nadto Uczestnicy Seminarium będą mieli możliwość publikacji – na ogólnie przyjętych zasadach – artykułu w opracowaniu książkowym obejmującym w szczególności teksty referatów wygłoszonych w trakcie obrad.

Prosimy o zgłoszenie udziału w Seminarium poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pod adres e-mail: seminarium.kpst@uj.edu.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wniesienie opłaty konferencyjnej po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, na rachunek bankowy nr 71 1240 4722 1111 0000 4853 4484 prowadzony przez Bank Pekao SA Oddział Kraków z dopiskiem: KPST 2018 (imię i nazwisko uczestnika seminarium), w terminie do dnia 30 września 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat XII Seminarium Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego będą sukcesywnie udostępniane w zakładce XII Seminarium KPST. Zachęcamy również do kontaktu pod adresem e-mail: seminarium.kpst@uj.edu.pl

Jednocześnie przypominamy o możliwości rezerwacji noclegu w Hotelu Radisson Blu***** (Kraków, ul. Straszewskiego 17) w specjalnej ofercie cenowej po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności pokoju. W tej sprawie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: seminarium.kpst@uj.edu.pl

Pozostajemy z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. Mirosław Stec
Kierownik Katedr
Prawa Samorządu Terytorialnego UJ
wraz z Zespołem

Relacja z XI Seminarium KPST UJ: