Drukuj
MPyrcak
dr Małgorzata Pyrcak-Górowska

Asystent w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz w Collegium Medicum UJ. Pracę magisterską dotyczącą orzekania i wykonywania detencji psychiatrycznej w praktyce sądów rejonowych napisała pod opieką naukową dr hab. W Wróbla, prof. UJ. Ukończyła aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. W latach 2009-2016 związana ze Studencką Poradnią Prawną UJ, najpierw jako studentka, potem asystent i koordynator Sekcji Prawa Karnego. W 2016 obroniła rozprawę doktorską pod tytułem „Detencja psychiatryczna orzekana jako środek zabezpieczający w świetle badań aktowych” napisaną pod opieką naukową dr hab. W. Wróbla, prof. UJ. Wykonawca w grancie „Środki prawne służące zabezpieczeniu społeczeństwa przed niebezpiecznym sprawcą czynu zabronionego. Analiza dogmatyczna, empiryczna i prawnoporównawcza”, realizowanym przez prof. dr hab. A. Zolla ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 10.

E-mail: malgorzata.pyrcak-gorowska@uj.edu.pl

Języki obce: angielski

Wykształcenie

Doktor nauk prawnych UJ, 2016
Magister prawa UJ, 2010

Dydaktyka

Prawo karne materialne – część ogólna, ćwiczenia
Prawo medyczne i deontologia lekarska (CM UJ)
Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia (CM UJ)
Ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe i polityka wyżywienia (CM UJ)

Dyżur w roku akademickim 2016/2017

Czwartek, 13.00-14.00, s. 2, Olszewskiego 2

Zainteresowania naukowe

PUBLIKACJE:

Komentarze

 1. Środki zabezpieczające, t. 14.2-14.3, 14.152-14.156, 14.179-14.241 (w:) Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.
 2. Komentarz do art. 93d, 93e, 93f i 99 k.k. (w:) Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 53-116 (cz. 2), red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.

Artykuły

 1. Specyfika pracy z klientami pozbawionymi wolności. Klinika 2010 nr 1 (12), s. 15 – 19.
 2. Opinie sądowo – psychiatryczne przy orzekaniu środka zabezpieczającego z art. 94 k.k. – analiza pod względem formalnym, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2010 nr 1 (4), s.65 – 74.
 3. Orzekanie oraz wykonywanie detencji psychiatrycznej (art. 94 k.k.) w praktyce sądów rejonowych. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2011 nr 1, s. 99-136.
 4. Czy właściciel powinien odpowiadać za przestępstwo naruszenia miru domowego? Głos w dyskusji dotyczącej art. 193 k.k., Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2011 nr 3, s. 45-48.
 5. Legal Assistance Offered to Students in Disciplinary Proceedings by Law Clinics: the Example of the Student Legal Clinic at the Jagiellonian University, African Journal of Clinical Legal Education and Access to Justice 2013, vol. 2, s. 1-22 (współautor: S. Goliński).
 6. Wysłuchanie biegłego na posiedzeniu w przedmiocie orzeczenia, zmiany lub uchylenia środka zabezpieczającego – problemy interpretacyjne związane z art. 199b § 2 k.k.w., Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2015 nr 4, s. 5-12.

Prace zbiorowe

 1. Środki karne, środki probacyjne i środki zabezpieczające a kara łączna – wybrane problemy orzecznicze związane z karą łączną (w:) Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013, s. 615-623.

Publikacje pokonferencyjne

 1. Rozkaz wojskowy w polskim prawie karnym (w:) Trestne ciny suvisiace s cinnostou ozbrojenych sil a ozbrojenych zborom, red. J.Madliak, J.Mihalov, Kosice 2009.
 2. Dobro pacjenta a prawo karne – kiedy przymusowe leczenie budzi wątpliwości? Dwie refleksje o stosowaniu środków zabezpieczających (w:) Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, red. I. Sepioło, Warszawa 2012, s. 285-294.

Publikacje dydaktyczne

 1. Prawo karne. Testy, podpowiedzi, rozwiązania, red. M. Małecki, aut.: G.J. Artymiak, A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, J. Duda, M. Górczak, W. Górowski, M. Małecki, K. Mamak, M. Pyrcak-Górowska, M. Sławiński, A. Wojtaszczyk, D. Zając, W. Zontek, Kraków 2016, ss. 216.

Publikacje popularnonaukowe

 1. Jestem pokrzywdzony przestępstwem. I co dalej? Informator dla pokrzywdzonego, Kraków 2010, (dostępny także na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl), red. T. Sroka, aut. J. Adamiec, J. Garncarz, S. Goliński, M. Kryczko, B. Kwiatkowski, M. Małecki, I. Pawlik, G. Pokrzywka, M. Pyrcak, J. Reimus, K. Respekta, T. Sroka, E. Stańczyk.
 2. Obywatel w postępowaniu cywilnym. Prawa i obowiązki, Warszawa 2010, red. T. Sroka, aut. M. Pyrcak, T. Sroka, E. Stańczyk, G. Szudy.
 3. Obywatel w postępowaniu karnym. Prawa i obowiązki, Warszawa 2010, red. T. Sroka, aut. S. Goliński, B. Kwiatkowski, M. Małecki, M. Pyrcak, K. Respekta, T. Sroka, E. Stańczyk
 4. Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Prawa i obowiązki, Warszawa 2010, red. Tomasz Sroka, aut. P. Pacek, M. Pyrcak, T. Sroka, E. Stańczyk.
 5. Elementy umowy kontraktacji, M. Pyrcak, R. Pliszka, Hasło Ogrodnicze 2012, nr 5.
 6. Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym, M. Pyrcak, R. Pliszka, Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa Sad 2012, nr 6.
 7. Obywatel w postępowaniu karnym. Prawa i obowiązki, Warszawa 2015, red. W. Górowski, aut. S. Goliński, W. Górowski, E. Koper, B. Kwiatkowski, K. Mamak, M. Pyrcak, T. Sroka.
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.