Drukuj PDF

mgr Marek Sławiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ. W 2011 obronił pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. UJ, dr. hab. Piotra Kardasa dotyczącą zagadnień związanych z tzw. pojęciem prawa i odpowiedzialności represyjnej. Od stycznia 2012 aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Krakowie.

Data urodzenia: 20 sierpnia 1987 r., Przeworsk
E-mail: marek.slawinski@doctoral.uj.edu.pl
Języki obce: angielski (biegle), niemiecki (w stopniu podstawowym)

Wykształcenie

 • Magister nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński: 2011
 • Szkoła Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Jagielloński we współpracy z The Catholic University of America, Washington D.C., 2011

Praktyka

 • Uniwersytecka Poradnia Prawna UJ, Sekcja Prawa Karnego (2009/2010)
 • sekretarz Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ (2010/2011)
 • aplikacja adwokacka w Izbie Adwokackiej w Krakowie (od 2012)

Planowany temat rozprawy doktorskiej

„Konstytucyjne pojęcie odpowiedzialności karnej – analiza modelu oraz spełnianych funkcji na przykładzie Konstytucji RP z dnia 17 kwietnia 1997 r.”

Zajęcia

 • Prawo karne materialne – ćwiczenia (2012/2013, 2013/2014)

Zainteresowania naukowe

 • filozoficzne podstawy prawa karnego
 • teoria prawa karnego
 • prawo konstytucyjne i konstytucyjne podstawy prawa karnego
 • związki prawa karnego z innymi gałęziami prawa
 • prawo karne skarbowe
 • prawo wykroczeń
 • pojęcie odpowiedzialności karnej
 • kara łączna

PUBLIKACJE

Prace zbiorowe

 1. Przedłużające się tymczasowe aresztowanie a zatrzymanie i ukaranie. Kilka uwag w oparciu o habeas corpus i istotę kary, w: Tymczasowe aresztowanie jako ultima ratio – poszukiwanie alternatywy, red. P. Nycz, R. Duszkiewicz, Kraków 2011, s. 15–32.
 2. O pojęciu odpowiedzialności na przykładzie odpowiedzialności za wykroczenie, w: Prawo wykroczeń w perspektywie zmian, red. A. Światłowski, G. Bogdan, Kraków 2011, s. 9–23.
 3. Czy naprawienie szkody w procesie karnym musi być tak trudne?, w: Kluczowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, Warszawa 2011, s. 305–321.
 4. O niejednolitościach związanych z pojęciem prawa represyjnego – kilka uwag z perspektywy konstytucyjnej, w: Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, red. I. Sepioło, Warszawa 2012, s. 233–248.
 5. Dyrektywa pierwszego wyroku z art. 85 k.k. i jej konstytucyjne uwarunkowania – rozważania w perspektywie zasady równości, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013, s. 563–584.
 6. Kontradyktoryjność procesu karnego a nowe brzmienie zasad procesowych z art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k. i art. 5 § 2 k.p.k. - rozważania w kontekście modelowego ujęcie zagadnienia odpowiedzialności karnej, w: Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, red. P. Wiliński, Warszawa 2013, s. 446–457.
 7. Konstytucyjne uwarunkowania zasady nullum crimen sine lege – uwagi na marginesie wykładni art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, w: Nullum crimen sine lege, red. I. Sepioło, Warszawa 2013, s. 23–43.
 8. New ways of polish criminal law – a few remarks on general ideas of undergoing changes, w: IV International Scienfic Conference “Human, society, state: legal aspects in the modern world”, Kijów 2014, s. 654–656.
 9. Tajemnica zawodów zaufania publicznego a Konstytucja RP. Kilka uwag na kanwie dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w: Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, J. Giezek, P. Kardas, red., Warszawa 2015, s. 391 - 412.
 10. Przenikanie się odpowiedzialności wykroczeniowej i administracyjnej - problem podwójnego karania (współautor: prof. dr hab. Piotr Kardas) w: Węzłowe problemy prawa wykroczeń - czy potrzebna jest reforma?, red. M. Kolendowska - Matejczuk, V. Vachev, Warszawa 2016, s. 22 - 40.

Artykuły

 1. Notka do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2012 r., SK 7/10, „Biuletyn Krakowskiej Izby Adwokackiej” 2013, nr 1, s. 23–26.
 2. Pojęcie tzw. przepisów o charakterze represyjnym – uwagi na tle dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 5, s. 75–101.
 3. Penalizacja złożenia fałszywego oświadczenia majątkowego przez osobę pełniącą funkcję publiczną. Wybrane aspekty dotyczące bezprawności, systematyki przepisów oraz dobra prawnie chronionego, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2015, z. 1, s. 101- 126 oraz "e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych", 2/2015 (data publikacji: 13 IV 2015), s. 1 – 28.
 4. Intertemporalne zagadnienia nowelizacji przepisów o karze łącznej. Wybrane problemy w kontekście art. 19 ustawy nowelizującej z dnia 20 lutego 2015 r., "Palestra" 2015, z. 7 – 8, s. 144 – 155.
 5. Znamiona przedmiotowe i podmiotowe przepisów penalizujących złożenie fałszywego oświadczenia majątkowego przez osobę pełniącą funkcję publiczną (wykładnia art. 233 § 6 k.k. w zw. z art. 233 § 1 k.k. oraz art. 14 ustawy antykorupcyjnej), "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2015, z. 4, s. 33 - 55 oraz "e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 8/2015 (data publikacji: 30 IX 2015), s. 1 - 24.

Publikacje dydaktyczne

 1. Prawo karne. Testy, podpowiedzi, rozwiązania, red. M. Małecki, Kraków 2016.

Glosy

 1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 2 października 2014 r., IV KK 82/14, Palestra 2016, nr 9, s. 104 - 108.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.