Drukuj PDF

WZontek

 


mgr Michał WantołaDoktorant w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów magisterskich był członkiem Koła Naukowego Prawa Karnego TBSP UJ oraz Koła Naukowego Postępowania Karnego TBSP UJ. W roku akademickim 2013/2014 był również członkiem Sekcji Prawa Karnego Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2015 r. obronił pracę magisterską przygotowaną pod kierunkiem naukowym dra hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ, pt.: „Bezprawność w prawie karnym i dyscyplinarnym. Zagadnienia węzłowe”.

Data i miejsce urodzenia: 9 września 1991 r., Bielsko-Biała
E-mail: michalwantola@gmail.com
Języki obce: angielski, niemiecki

Wykształcenie

Magister prawa UJ: 2015 r

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej

Teoretyczne i dogmatyczne podstawy odpowiedzialności karnej za usiłowanie

Zajęcia

 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń – ćwiczenia (2015/2016)
 • Prawo karne (materialne) – ćwiczenia (2016/2017)

Zainteresowania naukowe

 • Konstytucyjne podstawy prawa karnego
 • Teoria prawa karnego
 • Struktura przestępstwa
 • Prawo karne gospodarcze
 • Prawo karne skarbowe
 • Relacje między prawem karnym materialnym i procesowym
 • Karne aspekty prawa medycznego
 • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna

Publikacje naukowe

Artykuły

 1. Uprawnienia procesowe podmiotu z art. 52 k.k. i art. 24 § 5 k.k.s. w kontekście prawa do obrony w postępowaniu karnym, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2014, z. 4 [współautor: Jakub Bojke]
 2. Norma sankcjonowana w prawie karnym i dyscyplinarnym. Próba analizy porównawczej, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2015, nr 1 (18)
 3. Wyłączenie odpowiedzialności karnej kobiety ciężarnej za aborcję. Wybrane zagadnienia, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2015, z. 3 [współautor: Jakub Bojke]
 4. Materialnoprawny charakter instytucji przekroczenia granic obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia i karnoprocesowe konsekwencje jej zastosowania, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, z. 2
 5. Odpowiedzialność przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz osób przez nich zatrudnionych za przestępstwo biernej korupcji gospodarczej (art. 296a § 1 k.k.), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2016, z. 2
 6. Zakres obowiązku udzielenia pomocy ofierze wypadku drogowego i sankcje za jego naruszenie, Paragraf na Drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego 2016, nr 8
 7. Odpowiednie stosowanie okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną wobec przewinień dyscyplinarnych, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne 2016, nr 4

Artykuły (rozdziały) w pracach zbiorowych

 1. Niezależność orzecznicza sądu lekarskiego oraz jej konsekwencje w sferze obowiązywania zasad domniemania niewinności i ne bis in idem [w:] Hipokrates przed sądem. Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna lekarza, red. J. Mróz, R. Stężała, R. Strubel, M. Szczepaniak, A. Świerczyna, K.A. Wojdyło, Wrocław 2015
 2. Wyłączenie odpowiedzialności karnej i zawodowej lekarza za nieudzielenie pomocy. Rozważania na gruncie art. 162 k.k., [w:] Kiedy lekarz mówi „nie”, czyli prawne aspekty odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, red. T. Sroka, A. Białek, Kraków 2015
 3. Skarga na wyrok sądu karnego odwoławczego uchylający wyrok sądu pierwszej instancji [w:] Postępowanie odwoławcze w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego. Od sprzeciwu do kasacji – gradacja środków zaskarżenia, red. P. Czarnecki, M. Nowak, Kraków 2016 [współautor: Joanna Pawlikowska]
 4. Specyfika postępowania w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary [w:] Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, red. P. Czarnecki, Warszawa 2016

Inne publikacje

 1. Sprawozdanie z I Krakowsko-Warszawskiego Seminarium Karnistycznego, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2015, nr 1 (18) [współautor: Valeri Vachev]
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.