Drukuj PDF

 

mgr Rafał Guzik

 

Rafał Guzik jest magistrem prawa, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012). Pracę magisterską pt. „Prawnokarne aspekty ograniczeń wolności słowa na podstawie art. 256 i 257 kodeksu karnego oraz art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu” napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Zolla. W trakcie studiów magisterskich był aktywnym członkiem Sekcji Logiki oraz Sekcji Prawa Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, prowadząc zajęcia dla studentów tak z logiki, jak i prawa karnego materialnego. W roku akademickim 2010/2011 członek Sekcji Prawa Karnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ. Prelegent wielu konferencji naukowych odbywających się w Krakowie, Stalowej Woli, Białym Dunajcu oraz Oświęcimiu.

W 2016 złożył egzamin adwokacki, by następnie rozpocząć indywidualną praktykę adwokacką.

Do jego zainteresowań pozanaukowych należy produkcja amatorskich filmów fabularnych, podróże oraz historia współczesna. Prywatnie lokalny patriota i miłośnik historii miasta Oświęcim.

Data i miejsce urodzenia: 10.11.1988 r., Oświęcim

Email: rafal.guzik@wp.pl


Wykształcenie

 • magister prawa UJ, 2012

Praktyka

 • adwokat w Kancelarii Adwokackiej G&G w Oświęcimiu (od 2016)
 • aplikacja adwokacka przy Izbie Adwokackiej w Bielsku-Białej (2013-2015)
 • Sekcja Prawa Karnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ (2010/2011)

Temat planowanej rozprawy doktorskiej

  „Wolność słowa a mowa nienawiści. Analiza karnoprawna”

Zajęcia

 • ćwiczenia z prawa karnego materialnego (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016)

Zainteresowania naukowe

 • konstytucyjne aspekty wolności słowa
 • mowa nienawiści
 • kłamstwo oświęcimskie
 • kara śmierci
 • prawne granice oraz ochrona życia ludzkiego
 • kryminalizacja ze względów obyczajowych
 • systemy prawne państw totalitarnych XX wieku
 • Znajomość języków

  • angielski (biegle)
  • niemiecki (w stopniu średnio-zaawansowanym)
  • nowogrecki (w stopniu podstawowym)

PUBLIKACJE

Prace zbiorowe

 1. Ułaskawienie jako forma obrony sensu largo skazanego – teoria a rzeczywistość [w:] Prawo do obrony – teoria a rzeczywistość, A. Światłowski (red.), Kraków 2012, s. 143.
 2. Alkohol na stadionach z punktu widzenia kryminologicznego i prawnoporównawczego [w:] Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z EURO 2012, M. Kopeć (red.), Stalowa Wola 2013, s. 263-268; (wspólnie z M. Domiszewskim).
 3. Kara śmierci na Białorusi – czy w Europie rzeczywiście nie ma powrotu dla tej instytucji [w:] Aктуальні проблеми прав людини, держави та правової системи, Lwów 2013, s. 138-139.
 4. Rola społeczeństwa w osiąganiu trafnej reakcji karnej na przykładzie art. 304 k.p.k., art. 240 k.k., art. 234 k.k. oraz art. 238 k.k. [w:] Zróżnicowane formy osiągania trafnej reakcji karnej, A. Światłowski (red.), Kraków 2013, s. 52-65; (wspólnie z M. Domiszewskim).
 5. System dozoru elektronicznego jako odrębny rodzaj kary [w:] E. Grzęda, J. Machlańska (red.), Nowelizacja części ogólnej Kodeksu karnego – nieunikniona konieczność czy pozorna potrzeba, Kraków 2013, s. 123-132.

Artykuły

 1. Związki partnerskie jako ucieczka od tradycyjnego modelu małżeństwa, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców”, Rok XVIII Nr 17-18 (2011-2012), s. 245-255.
 2. Najnowsze propozycje nowelizacji art. 119, 256 i 257 k.k., „Jurysta. Magazyn prawniczy”, nr 02/2013, s. 16-25.
 3. Zagadnienie penalizacji kłamstwa oświęcimskiego wersji soft na gruncie polskiego prawa karnego, „Jurysta. Magazyn prawniczy”, nr 05/2014, s. 42-50.
 4. Populizm penalny a mowa nienawiści, czyli krytycznie o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, „Jurysta. Magazyn prawniczy”, nr 02/2015, s. 14-23.
 5. Matrimonium iuris civilis matrimonium iuris canonici imitatur, czyli o pozytywnych stronach małżeństwa cywilnego (w nawiązaniu do nauk ojca Hieronima Kajsiewicza CR), „Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców” (przyjęte do druku).

Sprawozdania

 1. Czy lekcja z Wannsee została odrobiona – sprawozdanie pokonferencyjne, „Edukacja Prawnicza”, nr 4/2012, s. 8.

Publikacje popularnonaukowe

 1. Granice oraz ochrona życia ludzkiego w prawie polskim, „Tryby. Katolicki miesięcznik studencki”, nr 7(16)/2012, s. 18-19.

KONFERENCJE

 1. Ułaskawienie jako forma obrony sensu largo skazanego – teoria a rzeczywistość, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo do obrony – teoria a rzeczywistość”, Uniwersytet Jagielloński/Sekcja Postępowania Karnego TBSP UJ, Kraków 7-8 grudnia 2011.
 2. Związki partnerskie jako ucieczka od tradycyjnego modelu małżeństwa, Konferencja naukowa „Przyczyny laicyzacji współczesnego Kościoła. Jak powstrzymać wiernych od odchodzenia z Niego”, Polska Prowincja Zmartwychwstańców. Kuria Prowincjalna w Krakowie, Kraków 9-10 grudnia 2011.
 3. Ustawy norymberskie – preludium do Konferencji w Wannsee, Konferencja Naukowa „Czy lekcja z Wannsee została odrobiona?”, Sekcja Prawa Karnego TBSP UJ/Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu/Koło Naukowe Myśli Społeczno-Politycznej PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, Oświęcim 20 stycznia 2012.
 4. Dyskryminacja w zatrudnieniu osób homoseksualnych, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa człowieka a prawo pracy”, Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego UJ, Kraków 20-21 stycznia 2012.
 5. Rola społeczeństwa w osiąganiu trafnej reakcji karnej na przykładzie art. 304 k.p.k., art. 240 k.k., art. 234 k.k. oraz art. 238 k.k., (wspólnie z Mateuszem Domiszewskim), Konferencja Naukowa „Zróżnicowane formy osiągania trafnej reakcji karnej”, Katedra Postępowania Karnego UJ/Sekcja Postępowania Karnego TBSP UJ, Biały Dunajec 16-18 marca 2012.
 6. Kara śmierci na Białorusi – czy w Europie rzeczywiście nie ma powrotu dla tej instytucji?, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kara śmierci jako środek ostateczny”, TBSP UJ, Kraków 21 marca 2012.
 7. Kontratyp wiosenny jako zastosowanie zwyczaju w prawie karnym, Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa „Interakcje współczesnych systemów prawa z innymi normami społecznymi”, Sekcja Socjologii Prawa TBSP UJ, Kraków 30-31 marca 2012.
 8. Alkohol na stadionach z punktu widzenia kryminologicznego i prawnoporównawczego, (wspólnie z Mateuszem Domiszewskim), Konferencja Naukowa „Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z EURO 2012”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli/Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego, Stalowa Wola 16 kwietnia 2012.
 9. Kara śmierci na Białorusi w kontekście ochrony praw człowieka w XXI wieku, Konferencja naukowa „Prawa człowieka w XX i XXI wieku”, Instytut Politologii PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu Zakład Pamięć o Zagładzie i Prawa Człowieka, Oświęcim 20 kwietnia 2012.
 10. Karnoprawne aspekty kazirodztwa, III Studencka Konferencja Naukowa „Mechanizmy przestępczości. Psychologiczne aspekty seksualności”, Sekcja Seksuologii Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA przy Instytucie Psychologii Stosowanej UJ, Kraków 21 kwietnia 2012.
 11. Autonomiczne województwo śląskie (1922-1939) jako podstawa historyczna do rozważań na temat obecnego kształtu Górnego Śląska, VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu „z dziejów prawa” „Regnare et administrare – z dziejów ustroju i prawa administracyjnego”, Sekcja Historii Państwa i Prawa TBSP UJ/Katedra Historii Prawa Polskiego UJ, Kraków 21-22 kwietnia 2012.
 12. Dekryminalizacji homoseksualizmu w Kodeksie Makarewicza a współczesna karalność ze względów obyczajowych, Konferencja naukowa „80-lecie Kodeksu Makarewicza – czy duch Kodeksu jest wciąż obecny we współczesnej myśli karnistycznej”, Sekcja Prawa Karnego TBSP UJ, Kraków 21 czerwca 2012.
 13. System dozoru elektronicznego jako odrębny rodzaj kary, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Nowelizacja części ogólnej Kodeksu karnego – nieunikniona konieczność czy pozorna potrzeba”, Sekcja Prawa Karnego TBSP UJ, Kraków 15-16 marca 2013.
 14. Ultimatum Polski w sprawie aneksji Zaolzia – przykład ius ad bellum w okresie 20-lecia międzywojennego, VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu „z dziejów prawa” „Ius ad bellum, ius in bello - z dziejów prawa wojskowego i wojennego”, Sekcja Historii Państwa i Prawa TBSP UJ/Katedra Historii Prawa Polskiego UJ, Kraków, 13-14 kwietnia 2013.
 15. Niemiecka polityka historyczna – niebezpieczeństwo dla Polski?, Konferencja naukowa „Europa Środkowa - historia, polityka, społeczeństwo”, PWSZ im rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, Oświęcim, 16-17 grudnia 2013.
 16. Die Frage der Strafbarkeit von Auschwitzlüge-soft auf der Grundlage des polnischen Strafrechtes, Internationales Universitäts-Seminar zu Auschwitz in Auschwitz, Juristischen Fakultät der Universität Passau/Juristischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg/Katedra Prawa Karnego UJ, Oświęcim, 23 stycznia 2014.
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.