Drukuj PDF


Milena Garwol


Doktorantka w Katedrze Prawa Karnego oraz aplikantka aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W trakcie studiów magisterskich uczestniczyła w pracach Koła Naukowego Postępowania Karnego TBSP UJ oraz Koła Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ.

W ramach działalności pozauczelnianej udzielała bezpłatnych porad prawnych w ramach funkcjonowania Fundacji Academia Iuris, będąc od grudnia 2014 roku koordynatorem punktu porad prawnych w Krakowie oraz Sekcji Prawa Medycznego Studenckiej Poradni Prawnej UJ (w roku akademickim 2014/2015). W 2015 roku wraz z czterema innymi Autorami obroniła pracę magisterską pt. Zastosowanie trybu konsensualnego z art. 335 Kodeksu postępowania karnego w praktyce organów procesowych – analiza na podstawie akt krakowskich sądów rejonowych przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ.

Data i miejsceurodzenia: 26 września 1991 roku w Krapkowicach

E-mail:
mgarwol@wp.pl

Języki obce:

angielski, niemiecki, rosyjski (w stopniu średnim)

Prowadzone zajęcia:

ćwiczenia z prawa karnego materialnego: od roku akademickiego 2016/17

Zainteresowania naukowe:

 • zagadnienia dotyczące odpowiedzialności uczestników postępowania karnego za niezgodne z prawem i etyką wykonywanie uprawnień procesowych,
 • konstytucyjne aspekty prawa karnego,
 • tryby konsensualne,
 • środki zapobiegawcze,
 • środki zabezpieczające.

PUBLIKACJE

 1. M. Garwol, Ł. Zbyszyński, Bilateral Investment Treaties versus Polish Constitution –the equality problem [w:] Allam tehetseggondozo program Tanulmanykotet, Budapest 2014, s. 184 – 190.
 2. M. Garwol, Świadek koronny w polskim procesie karnym –(nie)potrzebny? [w:] Katalog dowodów w postępowaniu karnym, red. P. Czarnecki, M. Czerwińska, Warszawa 2014, s. 93 – 104.
 3. M. Garwol, Środki zabezpieczające w świetle ustawy nowelizującej z dn. 20 II 2015 r., Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 1/2015, s. 59 – 72.
 4. M. Garwol, Jak legalnie uchronić niewinnego przed skazaniem, czyli o sytuacji obrońcy na styku prawa karnego materialnego i procesowego [w:] Uczestnicy postępowania w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny, red. P. Czarnecki, M. Czerwińska, Warszawa 2015, s. 113 – 124.
 5. M. Garwol, J. Pawlikowska, <>: Rozważania o przestępstwie jako podstawie wypowiedzenia umowy o pracę wedle art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 3/2015, s. 86 – 102.
 6. M. Garwol, Tryb ścigania przestępstwa z art. 177 § 1 k.k. w perspektywie zmiany relacji prawnej między pokrzywdzonym a sprawcą, Paragraf na drodze 7/2016, s. 15 – 23.
 7. M. Garwol, Prawnokarne aspekty przeprowadzania zabiegu leczniczego bez zgody – rozważania na gruncie art. 192 kodeksu karnego, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, tom 15, s. 77 – 89.
 8. Milena Garwol, Proceduralne aspekty tzw. skazania bez przeprowadzenia rozprawy po wejściu w życie ustawy nowelizującej Kodeks karny z 11 marca 2016 r., Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 3/2016, s. 55 – 66.
 9. Milena Garwol, Proceduralne aspekty tzw. umorzenia kompensacyjnego z art. 59a Kodeksu karnego, [w:] Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, red. Paweł Czarnecki, Warszawa 2016, s. 37 – 48.
 10. Milena Garwol, Kształt odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów w świetle <> - wybrane problemy, Studia Iuridica nr 69 (zgłoszony do druku).
 11. Milena Garwol, Problem przedawnienia karalności zbrodni przeciwko ludzkości w świetle <> – kilka uwag na kanwie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2015 roku o sygn. I KZP 7/15, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ (zgłoszony do druku).
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.